Shade 7

Oprogramowanie do modelowania, animowania i renderowania 3D

Oprogramowanie do modelowania, animowania i renderowania 3D

Program jest reklamowany jako aplikacja 3D dla początkujących użytkowników bądź projektantów i grafików, pracujących w dwóch wymiarach, którzy czasami muszą jednak skorzystać z trzech wymiarów. O takim pozycjonowaniu na rynku decyduje atrakcyjna cena, ale warto zauważyć, że Shade to rozbudowany program do modelowania, który może być wykorzystany w wielu zastosowaniach.

Wyrenderowanie logo ze smokiem zajęło tylko 15 minut w rozdzielczości 1500 x 2000 pikseli.

Wyrenderowanie logo ze smokiem zajęło tylko 15 minut w rozdzielczości 1500 x 2000 pikseli.

Jest dostępny w trzech wersjach (możliwe jest również wykonanie aktualizacji z Posera). Najtańsza wersja Designer LE kosztuje niecałe 100 euro i zapewnia rozbudowany zestaw funkcji do modelowania, renderowania i tworzenia oświetlenia.

Maksymalny rozmiar sceny wynosi jednak tylko 1600 x 1200 pikseli. Brakuje również bardziej zaawansowanych funkcji tekstowych. Pojawiają się one dopiero w wersji Standard (199 euro) z dodatkowymi narzędziami do modelowania i efektami renderowania. W tym przypadku maksymalna rozdzielczość wynosi 4000 x 4000 pikseli.

Shade 7 Professional kosztuje ponad 1000 euro i jest przeznaczony raczej do pracy z programami CAD. Dostępne są funkcje renderowa-nia sieciowego, a maksymalna rozdzielczość sięga 22528 x 22528 pikseli. Producent zapewnił bardzo rozbudowany zestaw funkcji ren-derowania Callisto (zastosowanie różnych technik do wyrenderowania tego samego obiektu), pełne narzędzia tekstowe itp.

Wszystkie wersje programu są wyposażone w PowerFusion, który służy do importowania obiektów i scen Posera oraz zapewnia integrację z innymi obiektami i animacjami. Użytkownicy programu Shade mogą tworzyć i eksportować nowe obiekty Posera, np. figury, zwierzęta lub akcesoria.

MagicalSketch

To narzędzie do szybkiego szkicowania kształtów 2D, które zostają automatycznie przekonwertowane do trzech wymiarów. Wersja Professional jest wyposażona w interesujące narzędzie do tworzenia trójwymiarowych pomieszczeń na podstawie rzutów.

Wszystkie wersje mogą importować i eksportować do wielu popularnych formatów grafiki i animacji, aczkolwiek format 3DS Max jest obsługiwany przez wersję Professional. Z kolei Designer LE nie pozwa-la na zapis w formatach VRML 2.0 i Shockwave 3D.

Bardzo przydatną funkcją jest możliwość cofnięcia 100 ostatnio wy-konanych operacji. Narzędzia do modelowania są oparte na standardowej koncepcji czterech widoków (z góry, z boku, z przodu i z perspektywy). Możliwy jest import plików Illustratora 8 i plików EPS; zawarte w nich krzywe Beziera mogą służyć do tworzenia modeli 3D. W programie są również dostępne szablony dwu- i trójwymiarowe, które mogą być zastosowane w nowych modelach. Niestety, narzędzia wyboru nie mają skrótów klawiaturowych, co utrudnia ich obsługę.

Modelowanie

Shade 7 zapewnia typowy zestaw narzędzi do modelowania, wygładzania i wykańczania modeli trójwymiarowych. Funkcja Meta-Elements pozwala na łączenie podstawowych kształtów w obiekty organiczne o nazwie Meta-Mesh. Również narzędzia służące do animowania powinny wyglądać znajomo dla użytkowników podobnych pakietów. Animacje są tworzone za pomocą klatek kluczowych i interpolacji.

Kolory można określać w formacie Pantone lub CMYK, a także w typowych formatach RGB i HSV. Listy kolorów można zapisywać i wielokrotnie je wykorzystać, a także importować z plików Illustratora.

Global Illumination Renderer stosuje wiele technik dla uzyskania fotorealistycznych efektów, takich jak miękkie cienie, odbicia i kaustyka, dzięki czemu można wyrenderować efekt odbicia drugiego źródła światła lub przejścia światła przez cienie.

Kupić, nie kupić

Shade 7 to bardzo przydatne i rozbudowane narzędzie do modelowania i renderowania w trzech wy-miarach. Niestety, skomplikowana obsługa może trochę zniechęcać, niemniej dużą zaletą programu jest możliwość wykorzystania obiektów Posera oraz niska cena dwóch podstawowych wersji tej aplikacji.

produkt Shade 7

producent Curious Labs

cena brutto 99/199/1009 euro (Designer LE/Standard/Professional)

konkurenci Carrara 4, Cinema 4D R9, Blender

kontakt http://www.curiouslabs.com

za:

Pełny pakiet narzędzi do modelowania i renderowania za rozsądną cenę, integracja z programami Poser, ArchiCAD, Illustrator i Photoshop.

przeciw:

Trudny w użyciu, brak niektórych funkcji w wersji podstawowej.


Zobacz również