Sieć pod kontrolą

Criston Precision 5.1 to system zarządzania stacjami roboczymi, w którym zdołano pogodzić szeroki zakres funkcji z prostą, wręcz intuicyjną obsługą. Narzędzie jest dopracowane i eleganckie, a dodatkowe punkty zbiera m.in. dzięki - wcale nie tak powszechnej - obsłudze wielu platform.

Criston Precision 5.1 to system zarządzania stacjami roboczymi, w którym zdołano pogodzić szeroki zakres funkcji z prostą, wręcz intuicyjną obsługą. Narzędzie jest dopracowane i eleganckie, a dodatkowe punkty zbiera m.in. dzięki - wcale nie tak powszechnej - obsłudze wielu platform.

Criston Precision to naprawdę wieloplatformowe narzędzie. Główny moduł - Master Server - może pracować pod kontrolą systemów: Windows 2000/XP/Server 2003, RedHat 8/9, Solaris 8 i korzystać z baz danych: SQL Server 2000 (lub w przypadku małych sieci ewentualnie MSDE), Oracle 9i i Postgres 7.4.5+. Moduł agenta instalowany na maszynach klienckich rozszerza zakres obsługiwanych systemów o starsze wersje Windows 95/98/NT. Praktycznie niezależna od platformy jest też napisana w Javie konsola administracyjna.

Wdrożenie systemu w rozległej sieci zostało maksymalnie zautomatyzowane. Po zainstalowaniu serwera i bazy danych dystrybucję klientów na stacje robocze można przeprowadzić automatycznie, korzystając z opcji Rollout, która pozwala m.in. zdefiniować zakres maszyn docelowych, parametry agentów oraz funkcje komputerów klienckich (aby nie obciążać sieci, komputery klienckie mogą zostać skonfigurowane jako serwery pośredniczące). W zależności od systemu operacyjnego zainstalowanego na kliencie, do dystrybucji agentów może zostać wykorzystany mechanizm Push (operacje wykonywane są zdalnie) lub Pull (klient pobiera odpowiednie pliki).

Zadania administracyjne

Zdalna praca na stacji roboczej z poziomu konsoli administracyjnej.

Zdalna praca na stacji roboczej z poziomu konsoli administracyjnej.

Wszystkie zarządzane przez Criston Precision urządzenia są uporządkowane w drzewiastej strukturze (dane do bazy urządzeń można też zaimportować np. z Active Directory). Pierwszym urządzeniem jest oczywiście Master Server, a pod nim maszyny typu Relay i klienckie. Po wybraniu dowolnego urządzenia natychmiast pojawiają się dostępne zadania administracyjne. Najważniejsze z nich to bezpośredni dostęp do dysków klienta, zawartości rejestru oraz listy usług systemowych, możliwość pracy na zdalnym pulpicie, automatyczna inwentaryzacja sprzętu (informacje na temat 17 komponentów komputera) i oprogramowania (do przeglądania zebranych danych służy rozbudowany mechanizm kwerend i raportów) oraz - oczywiście również automatyczna - dystrybucja oprogramowania. Warto dodać, że wbudowane w system funkcje dystrybucji oprogramowania umożliwiają instalowanie nie tylko gotowych pakietów w formacie MSI oraz aplikacji wyposażonych we własne programy instalacyjne, ale pozwalają również wykonywać w systemie docelowym najróżniejsze operacje, określone na podstawie informacji różnicowych. Aby je przygotować, wystarczy wykonać dwa zapisy stanu systemu wzorcowego, jeden przed, a drugi po zainstalowaniu aplikacji i/lub wprowadzeniu zmian w konfiguracji systemu.

Konfiguracja agentów

Wszystkie operacje na maszynach klienckich wykonywane są przez moduły agenta (usługa systemowa), które komunikują się z serwerem głównym lub najbliższym serwerem przekazującym. Moduły agenta są konfigurowalne i mogą być zarządzane globalnie z konsoli administracyjnej lub lokalnie na maszynie klienta przez użytkownika, któremu zostały nadane odpowiednie prawa.

Bardzo ważną, w kontekście zarządzania agentami, funkcją jest możliwość definiowania tzw. Operational Rules, które określają, jakie operacje administracyjne agent ma wykonać. Wśród dostępnych zadań znajdują się m.in. następujące operacje wykonywane na zdalnych maszynach: konfiguracja agenta (włączenie/wyłączenie poszczególnych funkcji agenta, aktualizacja, ponowne uruchomienie), standardowe operacje plikowe, edycja plików konfiguracyjnych i/lub zwykłych plików tekstowych, nadzorowanie systemu (ilość pamięci, miejsce na dysku, zainstalowane oprogramowanie, zdarzenia systemowe), uruchomienie wskazanej aplikacji, sprawdzenie działających procesów, instalacja pakietów, wysłanie wiadomości e-mail lub bezpośredniej wiadomości do użytkownika, ponowne uruchomienie stacji roboczej i uruchomienie zdalnego urządzenia za pomocą Wake-on-LAN.

Bezpieczeństwo system

Uzupełnieniem funkcji związanych bezpośrednio z zarządzaniem stacjami, są mechanizmy zapewniające bezpieczeństwo samego systemu zarządzającego. W tym celu Criston Precision 5.1 został wyposażony w narzędzia do zarządzania użytkownikami systemu, które pozwalają nie tylko zdefiniować dodatkowe konta administratorów systemu, lecz również wygodnie zarządzać nimi za pomocą grup oraz precyzyjnie kontrolować uprawnienia (dostępnych jest około 40 zadań administracyjnych). W kwestii autoryzacji dostępu Criston Precision może też współpracować z systemem operacyjnym, dopuszczając do konsoli wszystkich uwierzytelnionych użytkowników. W tym wypadku trzeba jednak - ze względów bezpieczeństwa - ręcznie ustalić ich szczegółowe uprawnienia.


Zobacz również