Słownik

Słownik

Słownik

ASCII - (American Standard Code for Information Interchange) - standaryzowane przypisanie liter i cyfr, a także znaków sterujących i specjalnych do wartości bajtów z zakresu 0 (0x00) - 127 (0x7F). Służą także do zapisu tekstu niesformatowanego.

BIND - (Berkeley Internet Name Domain) - wdrożenie protokołów Domain Name System. Serwer BIND-DNS, utrzymywany przez konsorcjum Internet Software Consortium (ISC), dostarcza standardowych usług tłumaczenia nazw w Internecie. BIND obejmuje właściwą usługę DNS, bibliotekę tłumaczeń oraz narzędzia do utrzymywania i konserwacji usługi.

Brute force - atak siłowy, próba złamania systemu kryptograficznego metodą wypróbowania wszystkich możliwych kombinacji klucza. Siłę systemu kryptograficznego uznaje się za optymalną, gdy nie ma metody ataku, która byłaby mniej pracochłonna.

CGI - (Common Gateway Interface) - zefiniowany interfejs, za pomocą którego serwer internetowy może odwoływać się do zewnętrznych programów i przedstawiać wynik ich działania w postaci strony internetowej.

CHAP - (Challenge Handshake Authentication) - procedura uwierzytelniania wdzwanianego dostępu do Internetu. Serwer wysyła najpierw specjalną sekwencję kodową (challenge), na którą klient musi poprawnie odpowiedzieć (handshake).

CIFS - (Common Internet File System) - ulepszona wersja protokołu Server Message Block (SMB) do wymiany danych w Internecie i intranecie. Nie obsługuje współdzielenia drukarek.

Demon - porównywalny z usługą w Windows NT. Udostępnia np. serwer FTP lub http.

DHCP - (Dynamic Host Configuration Protocol) - mechanizm pobierania z serwera konfiguracji sieci IP przez klienta.

DMZ - (Demilitarized Zone) - w sieci DMZ znajduje się host bastionowy, serwer informacyjny, pula modemów i inne serwery. DMZ działa więc jako mała, odizolowana sieć pomiędzy siecią prywatną a Internetem.

DNS - (Domain Name System - lub Service) - usługa internetowa, która przekształca nazwy domen, takie jak http://www.pcworld.pl , na przynależne adresy IP. Przekształcenie ma miejsce w hierarchicznej strukturze serwerów DNS. Jeżeli serwer nie może sobie poradzić z tłumaczeniem nazwy domeny, zadaje pytanie serwerowi nadrzędnemu. Na szczycie hierarchii znajdują się tzw. serwery główne (root servers).

Domena - koncepcja Microsoftu; grupa zasobów sieciowych (komputerów, drukarek, katalogów, aplikacji itd.), które udostępniane są użytkownikowi za pomocą wspólnego mechanizmu uwierzytelniania. Niezbędnych, scentralizowanych mechanizmów bezpieczeństwa dostarcza serwer określany jako Primary Domain Controller, główny kontroler domeny.

DoS - (Denial of Service) rodzaj hakerskiego ataku na komputer, którego jedynym celem jest sparaliżowanie jego pracy w taki sposób, żeby nie mógł reagować na zapytania.

DSL - (Digital Subscriber Line) - cyfrowa linia abonencka. Stałe łącze do Internetu dla małych firm i użytkowników prywatnych. Korzysta z tych samych przewodów miedzianych, co telefonia analogowa i ISDN. Same urządzenia (rozgałęźnik i modem) są jednak nieco bardziej skomplikowane.

Dual-Homed - w tym wariancie komputer, na którym działa firewall, składający się z routera filtrującego pakiety lub bramy poziomu aplikacji (Application Level Gateway), znajduje się pomiędzy siecią firmową a Internetem. Takie rozwiązanie ułatwia wprawdzie wdrożenie, jednak potencjalny napastnik ma tylko jedną przeszkodę do pokonania. Nazwa bierze się z konieczności wyposażenia firewalla w dwa interfejsy sieciowe i dlatego firewall znajduje się pomiędzy dwiema sieciami (dual homed).

Finger - (Finger User Information Protocol) - usługa umożliwiająca określenie, kto w danej chwili jest zalogowany na serwerze lub znalezienie dokładnych informacji o konkretnym użytkowniku.

Firewall - oprogramowanie lub sprzęt do ochrony sieci LAN przed atakiem z Internetu. Może działać na różnych poziomach. Jako filtr pakietów umożliwia jedynie odwołania do określonych lokalnych adresów IP i portów. Jako serwer proxy działa jak interfejs komunikacyjny. Klient w sieci LAN kieruje zapytania nie bezpośrednio do serwera docelowego, lecz poprzez serwer proxy. Stateful inspection (inspekcja pełnostanowa) nadzoruje nie tylko czysty ruch danych, lecz również warstwę aplikacji modelu warstw OSI.

FQDN - (Fully Qualified Domain Name) - kompletna nazwa hosta, łącznie ze wszystkimi nazwami domen i subdomen, np. search.support.microsoft.com.

FTP - (File Transfer Protocol) - specjalny protokół IP do transmisji danych.

Hashes - wartości tworzone przez algorytmy mieszające. Na podstawie pewnej ilości danych tworzona jest jednoznaczna wartość numeryczna. Każda zmiana danych podstawowych powoduje zmianę wartości utworzonej przez funkcję mieszającą.

HTML - (HyperText Markup Language) - język opisu stron, będący podstawą stron internetowych. Standard HTML jest zarządzany przez konsorcjum W3C.

HTTP - (HyperText Transport Protocol) - usługa przesyłania stron internetowych między serwerem internetowym a przeglądarką.

https - oznaczenie protokołu połączeń HTTP, zabezpieczonych mechanizmem SSL.

Hub - koncentrator sieciowy. Łączy wiele urządzeń w jedną sieć. Dołączone urządzenia współdzielą dostępne pasmo przepustowości.

IANA - (Internet Assigned Numbers Authority) - odpowiada za administrowanie systemem nazw domen (DNS). Za pośrednictwem organizacji regionalnych, jak APNIC, ARIN czy RIPE, reguluje zasady przyznawania adresów IP i domen najwyższego poziomu (Top Level Domains, TLDs).

ICMP - (Internet Control Message Protocol) - składnik grupy protokołów TCP/IP. Służy do wymiany komunikatów o błędach i statusu.

IMAP - (Internet Mail Access Protocol) - standardowy protokół dostarczania poczty elektronicznej. Klienty pocztowe, takie jak Outlook, Netscape Messenger i Eudora, używają go do komunikowania się z serwerem pocztowym. W przeciwieństwie do POP3, w protokole IMAP wiadomości pozostają standardowo na serwerze.

Init-Script - za pomocą Init-Scripts Linux uruchamia podczas startu systemu potrzebne usługi, zgodnie z odpowiednim zapisem w runlevel. Skrypty te można porównać do pliku autoexec.bat systemu DOS, jednak są dużo bardziej elastyczne.

IP - (Internet Protocol) - składnik rodziny protokołów TCP/IP. Wysyła dane w pakietach (zwanych datagramami) pod adres docelowy. Nie zajmuje się jednak tym, czy dane rzeczywiście tam dotarły - za to odpowiada część TCP. Obecnie stosowana jest wersja 4. IP w wersji 6, rozszerzający dostępną przestrzeń adresową, jest już od dość dawna zatwierdzony, jednak dopiero zaczyna być stosowany.

ISDN - (Integrated Services Digital Network) - technika transmisji cyfrowej, która umożliwia jednoczesne korzystanie z wielu usług, np. telefonii głosowej i transmisji danych.

KDE - (K Desktop Environment) - powłoka graficzna Linuksa.

LAN - (Local Area Network) - sieć złożona z komputerów i innych urządzeń w jednej lokalizacji.

LDAP - (Lightweight Directory Access Protocol) - standaryzowany protokół sieciowy dostępu do usług katalogowych, umożliwiający wyszukiwanie takich zasobów sieciowych, jak adresy e-mail.

LILO - (Linux Loader) - standardowy menedżer rozruchu Linuksa.

Manpage - "plik pomocy" w systemach uniksowych. Uruchamiany za pomocą narzędzia wiersza poleceń man z jednoczesnym podaniem żądanej strony.


Zobacz również