Supergraphx

Przez setki lat matematycy i naukowcy szukali pojedynczego ''superwzoru'', którego można by użyć do opisania dowolnego kształtu występującego w naturze. A co zrobił Johan Gielis, któremu udało się odkryć taki wzór podczas badań botanicznych? Oczywiście wykorzystał go do utworzenia plug-inu dla Illustratora, który nazwano Supergraphx.

Przez setki lat matematycy i naukowcy szukali pojedynczego ''superwzoru'', którego można by użyć do opisania dowolnego kształtu występującego w naturze. A co zrobił Johan Gielis, któremu udało się odkryć taki wzór podczas badań botanicznych? Oczywiście wykorzystał go do utworzenia plug-inu dla Illustratora, który nazwano Supergraphx.

Podczas instalacji modułu w Illustratorze dodawane jest nowe narzędzie Supershapes, a także paleta o tej samej nazwie, która może być użyta do edycji i zniekształcania obiektów.

Podczas instalacji modułu w Illustratorze dodawane jest nowe narzędzie Supershapes, a także paleta o tej samej nazwie, która może być użyta do edycji i zniekształcania obiektów.

Zainstalowanie modułu Supergraphx powoduje pojawienie się nowego zestawu palet Supershapes oraz narzędzia o tej samej nazwie, które jest dostępne na głównym pasku narzędzi Illustratora.

Kliknięcie narzędzia Supershapes powoduje jego rozwinięcie i wyświetlenie wielu standardowych kształtów, takich jak okręgi, gwiazdy, prostokąty i liście. Początkowo może wydawać się, że są to typowe kształty, jakie można utworzyć za pomocą standardowych narzędzi wektorowych Illustratora. Łatwo można zauważyć, że dodatkowe narzędzia w różnych paletach Supershapes pozwalają modyfikować te kształty na różne sposoby. Początkowo wszystkie kształty są symetryczne, ale za pomocą ustawienia Iterations można określić liczbę punktów symetrii (na przykład liczbę wierzchołków gwiazdy). Dostępnych jest wiele suwaków, za pomocą których można modyfikować właściwości obiektów, takie jak długość i kąt. Niestety, szybko można stwierdzić, że twórca tego modułu był naukowcem, ponieważ większość ustawień ma etykiety typu n1 i n2. Co gorsza, w podręczniku trudno znaleźć opis tych ustawień, a to oznacza konieczność samodzielnego eksperymentowania.

Jedną z najważniejszych funkcji modułu Supergraphx jest możliwość tworzenia zniekształceń asymetrycznych poprzez dodanie do kształtów tak zwanych punktów c (c-points). Z ich pomocą można wydzielać poszczególne fragmenty kształtu, a następnie modyfikować je bez zmiany pozostałych części. Również w tym przypadku praca odbywa się metodą prób i błędów, gdyż w instrukcji nie ma dokładnych wskazówek na ten temat.

Po osiągnięciu żądanego efektu obiekt Supershape można przekształcić do standardowego obiektu wektorowego, a następnie poddać go dalszej edycji za pomocą narzędzi Illustratora.

Supergraphx to bardzo elastyczne narzędzie do rysowania, aczkolwiek niektóre szczegóły techniczne mogą odrzucać osoby, które z daleka omijały lekcje matematyki i geometrii. Być może producent tego modułu, firma Genicap, powinien przyjrzeć się funkcji Autoshapes w programie Fireworks, która jest znacznie łatwiejsza w użyciu.

Na płycie DVD digita można znaleźć 30-dniową wersję próbną tego narzędzia dla systemów Mac OS-a 9, X oraz Windows, co pozwoli zapoznać się bliżej z jego możliwościami.

produkt: Supergraphx

producent: Genicap

cena brutto: 49 euro

konkurenci: BluePrintTools Pro, Graffix Productivity Pack

kontakt: http://www.genicap.com

za:

Potężne i elastyczne narzędzie do tworzenia złożonych kształtów symetrycznych i asymetrycznych.

przeciw:

Słaby podręcznik; złe oznaczenia ustawień; konieczność pracy metodą prób i błędów.


Zobacz również