Sztuka - news

GALERIA ZACHĘTA

GALERIA ZACHĘTA

Podobnie jak Centrum Sztuki Współczesnej, http://csw.art.pl, tak Galeria Zachęta - drugi z najbardziej znanych, warszawskich salonów sztuki współczesnej - otworzyła swoje podwoje w Internecie http://www.zacheta-gallery.waw.pl. W Zachęcie przed wojną prezentowali swoje prace wybitni polscy artyści: Wojciech Gerson, Jan Matejko, Józef Chełmoński, Józef Brandt i Stanisław Wyspiański. Po wojnie zaś można było tam zobaczyć dzieła Paula Cézanne'a, Henri de Toulouse-Lautreca, Pabla Picassa, jak też Magdaleny Abakanowicz i Jana Lebensteina. Na serwerze Zachęty autorzy przedstawiają informacje zarówno o muzeum, jak i aktualnie odbywających się wystawach.

FOTOGRAFIA BRYTYJSKA

http://www.netlink.co.uk/users/w4/home.htm - Jeden z najciekawszych serwerów poświęconych fotografii. Jak twierdzi autor - witryna ma pokazać, jak bardzo ekspresyjna i kreatywna potrafi być sztuka fotografowania. Jak wiele idei, na jak wiele sposobów można przedstawić za pomocą zdjęć. Obecnie strona gości prace sześciu artystów, z których najbardziej interesujący to: Takeshi Moriya, utrwalająca na kliszy kwiaty, i William Roscoe, "podróżujący" przez życie ze swoim aparatem. Jego dzieło nie jest skończone, ponieważ jeszcze nie dotarł do celu, ale twierdzi, że być może ciekawsze jest samo wędrowanie. Autor witryny zachęca wszystkich, którzy pragnęliby umieścić na jego stronach WWW swoje fotografie, do nawiązania kontaktu.

STASYS EIDRIGEVICIUS - PASTELE I RYSUNKI

http://www.ddg.com.pl/stasys/index.html - Pod tym adresem można obejrzeć prace znanego litewskiego plastyka Stasysa Eidrigeviciusa, od dawna mieszkającego w Polsce. Chyba najbardziej znane są jego plakaty, które zaludniają dziwne, nieco karykaturalne postacie. Oprócz obrazów, tworzy rzeźby i okładki książek, pisze poezję i sztuki teatralne. Jedną z nich wystawiono w warszawskim Teatrze Studio. Artysta przygotował do niej własną scenografię.

ODMIENNE STANY ŚWIADOMOŚCI

http://friko.sos.com.pl/~galeria - Chyba podobnie, jak sam autor Galerii Odmiennych Stanów Świadomości - Donat Szyller - ograniczę się do bardzo krótkiego jej opisu. Twierdzi on, że wystarczą same nazwiska wielkich mistrzów, których reprodukcje obrazów umieścił na swoich stronach WWW, aby domyślić się co miał on na myśli. A wśród znajdujących się tam artystów są m.in. Hieronim Bosch, Pieter Bruegel, Edvard Munch, czy Salvador Dali. Każdy z nich inaczej postrzegał otaczającą nas rzeczywistość i właśnie ich oczami mamy ją, zdaniem autora witryny, obserwować.

CENTRUM INNEJ SZTUKI

http://cis.cnt.pl/C-I-S/indexPL.html - Henryk Gajewski stworzył w Internecie miejsce poświęcone oryginalnym próbom artystycznym. Autor przedstawia różne formy sztuki znajdujące się poza standardową jej definicją (muzyka wizualna), stereotypami (Sen - Sztuka Edukacji Niepowszedniej) i wiekiem (Nasto-L-Art - prace artystów w wieku od 11-18 lat)


Zobacz również