TOP 10 problemów z Windows

Zakazane miejsca, zagadki i kłopoty. Windows ukrywa ważne funkcje i irytuje pseudointeligentną samowolą. Pomożemy ci usunąć najbardziej uciążliwe wady systemu.

Zakazane miejsca, zagadki i kłopoty. Windows ukrywa ważne funkcje i irytuje pseudointeligentną samowolą. Pomożemy ci usunąć najbardziej uciążliwe wady systemu.

Czy można utworzyć zapasową kopię rejestru w trakcie działania systemu Windows? Jak opróżnić folder historii i niezawodnie usunąć pozostałe pliki tymczasowe? Jak bezpiecznie zarządzać prawami dostępu w środowisku XP Home Edition? Jak odzyskać dodatek Service Pack 2 po ponownym zainstalowaniu systemu? Takie pytania bardzo często pojawiają się w korespondencji i w Internecie. Niektóre z nich wydają się banalnie proste, jednak rozwiązania problemów wymagają sporych wydatków na zakup specjalnego oprogramowania.

Postanowiliśmy dogłębnie zbadać najczęstsze, najbardziej palące kłopoty z Windows i wyjaśnić ich podłoże. Przedstawiamy wygodne, bezpłatne rozwiązania - na płycie DVD znajdziesz napisane przez nas skrypty. Za ich pomocą m.in. utworzysz zapasową kopię rejestru z poziomu systemu Windows, a także będziesz regularnie usuwać cyfrowe śmieci z twardego dysku. Zdradzamy, jak przywrócić ustawienia fabryczne wszystkich zasad systemowych dotyczących bezpieczeństwa, i jak przekształcić Windows XP Home Edition w (prawie) XP Professional. Stosowne narzędzia znajdziesz w systemie lub w postaci naszego skryptu na płycie DVD.

Poziomy trudności

Poziom 1

Prosta porada, niewymagająca dużego doświadczenia ani nakładu pracy.

Poziom 2

Porada dla zaawansowanych. Wymaga pewnych wiadomości i wprawy.

Poziom 3

Zawiła, niekiedy ryzykowna porada dla bardzo doświadczonych użytkowników.

1. Kopia rejestru w Windows 2000/XP - 2

Problem Rejestr służy Windows do przechowywania niemal wszystkich ustawień konfiguracyjnych samego systemu i oprogramowania. Gdy zostanie uszkodzony w wyniku zawieszenia, usterki twardego dysku lub infekcji wirusowej, mogą pojawić się problemy z działaniem aplikacji, a w najgorszym razie nie uda ci się nawet uruchomić systemu. Windows XP i 2000 mają pewne narzędzia archiwizacyjne - np. Ntbackup czy Przywracanie systemu (tylko w XP). Jednak i jeden, i drugi potrafi odtworzyć rejestr tylko w systemie działającym bez zarzutu. Dodatkowe możliwości zapewnia funkcja eksportowania rejestru do pliku tekstowego, dostępna w Edytorze rejestru, lecz także ona nie nadaje się do odrestaurowania jego pierwotnej postaci sprzed awarii. Podczas importowania Regedit uzupełnia jedynie istniejącą strukturę o zawartość pliku, lecz nie usuwa kluczy i wartości, których w nim nie ma. Najlepiej byłoby samodzielnie utworzyć zapasową kopię, lecz nie jest to możliwe, bo Windows blokuje pliki rejestru.

Rozwiązanie Jedyna możliwość utworzenia kompletnej kopii rejestru za pomocą środków systemowych prowadzi przez Konsolę odzyskiwania. Uruchom ją z instalacyjnej płyty systemu lub zainstaluj na dysku, przechodząc do katalogu i386 na płycie i wprowadzając polecenie winnt32 /cmdcons. Następnie zaloguj się w konsoli i wpisz:

cd system32\config

aby przejść do katalogu zawierającego rejestr. Poleceniem copy skopiujesz poszczególne pliki rejestru w inne miejsce. W Konsoli odzyskiwania nie obsługuje ono wieloznaczników, więc musisz kopiować każdy plik z osobna. Chcąc odtworzyć rejestr, wykonaj analogiczne czynności - tym razem jednak skopiuj zbiory rejestru z powrotem do katalogu system32\config.

Jak wykazuje praktyka, ta metoda nie nadaje się do regularnego archiwizowania rejestru, bo jest zbyt pracochłonna. Dlatego proponujemy dość atrakcyjną alternatywę w postaci narzędzia pcwRegBack (na płycie DVD) do tworzenia kopii zapasowej rejestru w trakcie pracy systemu Windows 2000 lub XP. Składa się z dwóch plików: PcwRegBack.EXE działa w trybie tekstowym, a PcwRegBackGUI.EXE zapewnia interfejs graficzny. Oba wymagają uprawnień administratora. Aby sporządzić kopię zapasową rejestru, wystarczy wpisać pcwregback /b w wierszu poleceń (wariant tekstowy) lub kliknąć przycisk Start w oknie programu pcwRegBackGUI (wariant graficzny). Zarówno w wersji graficznej, jak i w trybie tekstowym program zakłada kopię w bieżącym katalogu. Tworzą w nim nowy folder, opatrując go aktualną datą i godziną. Zakres kopiowania obejmuje pliki default, SAM, SECURITY, software i system z katalogu %windir%\system32\config, a także pliki ntuser.dat i usrclass.dat bieżącego użytkownika. Jeśli chcesz mieć pełną kopię rejestru, musisz ponadto skopiować pliki ntuser.dat pozostałych użytkowników systemu (mieszczą się w ich podfolderach w obrębie folderu \Documents and Settings). Pliki usrclass.dat są umieszczone w katalogach \Documents and Settings\<użytkownik>\ Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\ Microsoft\Windows. Nie są zablokowane, więc można je kopiować za pomocą Eksploratora.

Aby program archiwizujący mógł coś zapisać w gałęzi "Security", udziela administratorom prawa pełnego dostępu do klucza "HKEY_LOCAL_MACHINE\Security". Domyślnie pełny dostęp ma do niej tylko grupa System. Modyfikacja uprawnień nie powinna stwarzać żadnych problemów. Jeśli mimo to chciałbyś przywrócić pierwotny stan praw dostępu, zmień je za pomocą Edytora rejestru, klikając klucz prawym przyciskiem i wskazując polecenie Uprawnienia w menu podręcznym.

Jeżeli zainstalowałeś w systemie dużo aplikacji, gałąź "HKEY_LOCAL MACHINE\Software" w rejestrze zawiera mnóstwo kluczy i wartości. Kopiowanie pliku Software może wówczas trwać kilka(naście) minut przy stuprocentowym obciążeniu procesora. System nie będzie reagował na polecenia użytkownika, sprawiając wrażenie sparaliżowanego. Jednak gdy zakończy zapis, ponownie będzie do twojej dyspozycji. Klikając przycisk Stop lub Beenden (zakończ), program PcwRegBackGUI przerwie archiwizowanie, jednak przedtem skopiuje do końca aktualnie przetwarzany klucz.

2. Zacieranie śladów - 2

Skrypt pcwCleaner zadaje sporo pytań, a potem tworzy plik wsadowy, który uporządkuje twój system dokładnie tak, jak sobie tego życzysz.

Skrypt pcwCleaner zadaje sporo pytań, a potem tworzy plik wsadowy, który uporządkuje twój system dokładnie tak, jak sobie tego życzysz.

Problem Do usuwania uciążliwych plików tymczasowych, a także pozostawianych śladów użytkowania przewidziano w Windows narzędzie Oczyszczanie dysku (cleanmgr.exe). Wprawdzie możesz je przekonfigurować poleceniem cleanmgr /sageset:1 i przywoływać skrótem cleanmgr /sagerun:1, aby porządkował automatycznie wszystkie dyski lokalne, jednak skuteczność tej operacji nie zadowoli każdego użytkownika. Narzędzie pomija wiele plików tymczasowych oraz nie sprząta w rejestrze. Na dodatek nie nadaje się do usuwania śladów po wędrówkach internetowych i innych czynnościach w systemie. Szczególną odporność na jego działanie wykazują folder Historia i pozostałe pliki indeksowania tworzone przez Internet Explorer. Program usuwa, co prawda, zapisy widoczne w oknie przeglądarki internetowej, lecz nie wyrzuca z dysku plików indeksowania z adresami URL.

Rozwiązanie Opisany problem rozwiązują liczne programy porządkujące, jednak większość z nich jest płatna lub skomplikowana w konfigurowaniu. Tymczasem wystarcza zwyczajny plik wsadowy, usuwający zbędne elementy radykalnym poleceniem Del. Jednak przed jego przywołaniem trzeba zakończyć działanie procesów i usług, które blokują dostęp do plików indeksowania. W Windows 2000 są to tylko Eksplorator i Internet Explorer, ale w Windows XP dochodzi do nich kilka usług. Wykrycie ich wszystkich (WebClient, Lmhosts, Spooler, a w XP Home ponadto Ssdpsrv) wymagało sporo wysiłku.

Aby zaoszczędzić ci pracy, umieściliśmy te skomplikowane operacje w skrypcie PCWCLEANER.VBS (na płycie DVD). Gdy odpowiesz na kilka pytań, klikając przyciski Tak lub Nie, utworzy plik dopasowany do twoich potrzeb - uporządkuje tylko wybrane przez ciebie zakamarki systemu. Samodzielnie powyłącza stosowne procesy i usługi, aby ponownie uaktywnić je po wykonaniu zadania. Wystarczy skopiować skrypt z płyty DVD do dowolnego folderu na twardym dysku i przywołać go dwukrotnym kliknięciem. Gdy odpowiesz starannie na pytania stawiane przez kreatora, na ich podstawie powstanie skrypt zawierający polecenia usuwające. Oprócz plików tymczasowych na wszystkich dyskach lokalnych i ostatnio przywoływanych łączy możesz opróżnić cały bufor Internet Explorera i liczne listy MRU (Most Recent Used) zakładane przez Eksplorator.

Gotowy plik PCWCLEANER.BAT zostanie zapisany w folderze bieżącego użytkownika. W razie potrzeby możesz dokonać w nim dowolnych zmian. Porządkowanie zainicjujesz z poziomu skryptu PCWCLEANER.VBS lub przywołując plik wsadowy PCWCLEANER.BAT. Zawiera wszystkie polecenia usuwające niechciane elementy, skrypt zaś służy przede wszystkim do wygodnego tworzenia tego pliku.

Skrypt działa tylko w środowiskach Windows 2000 i XP (z interpreterem cmd.exe), bo interpreter Command.com, w który wyposażono Windows 98 i Me, nie obsługuje wszystkich użytych tu poleceń. Jednak dysponując odrobiną wiedzy, uda ci się skonwertować plik wsadowy, aby nadawał się do starszych edycji Windows. Zauważ, że do tymczasowego zamknięcia Eksploratora (a w razie potrzeby także Internet Explorera) pcwCleaner wymaga naszego narzędzia pcwKill.EXE. Znajdziesz je na płycie DVD dołączonej do numeru. Skopiuj wspomniany plik do katalogu objętego domyślną ścieżką wyszukiwania, np. \WINDOWS lub \WINDOWS\system32.


Zobacz również