Tell Me More 5 Niemiecki

Kurs Tell Me More 5 Niemiecki składa się z trzech woluminów (dla początkujących, średnio zaawansowanych i zaawansowanych). Program potrafi ewidencjonować wielu użytkowników. Z kursu można korzystać na dwa sposoby - w trybie swobodnym lub z przewodnikiem.

Kurs Tell Me More 5 Niemiecki składa się z trzech woluminów (dla początkujących, średnio zaawansowanych i zaawansowanych). Program potrafi ewidencjonować wielu użytkowników. Z kursu można korzystać na dwa sposoby - w trybie swobodnym lub z przewodnikiem. Użytkownikom chcącym po raz pierwszy przerobić materiał warto polecić tryb z przewodnikiem, który na bieżąco i szczegółowo informuje ucznia o jego postępach (tabelaryczny, procentowy wykaz ukończonych i poprawnych ćwiczeń w danym bloku). W trybie swobodnym program daje większe możliwości konfiguracyjne - m.in. pozwala zmienić poziom trudności (1-7) w ćwiczeniach wymowy. Każdy poziom składa się z dwunastu lekcji tematycznych i sześciu dodatkowych powtórzeń. Materiał dydaktyczny jest urozmaicony licznymi sekwencjami wideo i ilustracjami. Lekcje rozpoczynają się od rozbudowanej scenki dialogowej, do której nawiązuje większość późniejszych ćwiczeń. W każdej chwili można przywołać polskie tłumaczenie całych dialogów lub poszczególnych słów (wystarczy wskazywać je kursorem). W obrębie każdej lekcji dostępne są 24 bloki zadań udoskonalające rozumienie ze słuchu, wymowę i/lub pisanie w obcym języku. Z kolei każdy blok może zawierać kilka lub kilkanaście różnorodnych ćwiczeń, takich jak np. krzyżówki, pytania lub rozpoznawanie słów i wskazywanie synonimów. Każda lekcja prezentuje informacje gramatyczne w postaci fragmentu podręcznika. W razie wątpliwości uczeń może skorzystać ze słownika zawierającego około 8000 haseł (każde z plikiem dźwiękowym demonstrującym właściwą wymowę) i bardzo szczegółowych tabel koniugacyjnych (wszystkie czasy i tryby). Harmonogram dobiera tok nauki zależnie od czasu, którym dysponuje uczeń, i umiejętności lingwistycznych, które pragnie uzyskać.

Do płyt CD-ROM jest dołączony zestaw słuchawkowy.

Rodzaj program edukacyjny

Producent Techland

informacje Techland Software Publisher

http://www.techland.com.pl

cena 119 zł / poziom


Zobacz również