Turniej Drukarń o Złotą Czcionkę rozstrzygnięty - edycja VII

Kto potrafił sprostać najtrudniejszym wyzwaniom poligraficznym w 2004 roku? Odpowiedź na to pytanie była nadrzędnym celem zorganizowanego po raz siódmy przez redakcję digita Turnieju Drukarń o Złotą Czcionkę.

Kto potrafił sprostać najtrudniejszym wyzwaniom poligraficznym w 2004 roku? Odpowiedź na to pytanie była nadrzędnym celem zorganizowanego po raz siódmy przez redakcję digita Turnieju Drukarń o Złotą Czcionkę.

Przygotowując tegoroczny konkurs, dołożyliśmy starań, aby próg trudności podnieść o kolejny szczebel. Zadaniem uczestników było osiągnięcie możliwie największej zgodności wydruku z dostarczonym materiałem.

W tym roku praca konkursowa została tak skonstruaowana, aby przypominała zlecenie klienta dla drukarni. Klienta, który ma doskonały oryginał, bez żadnych plików cyfrowych czy klisz.

Więcej zatem czynników przygotowujących materiał do druku miało wpływ na końcowy efekt. Drukarnie musiały we własnym zakresie znaleźć sposób na jak najwierniejsze skopiowanie i powielenie dostarczonego oryginału.

Oko mistrza było więc o wiele ważniejsze niż doskonałe skądinąd maszyny.

Strona testowa

Tegoroczne zdjęcie testowe

Tegoroczne zdjęcie testowe

13 drukarń, które wystartowały w tegorocznym turnieju, otrzymało od nas zdjęcie-oryginał, a nie jak poprzednio plik cyfrowy, niezrastrowane zdjęcie, przygotowane i sprawdzone pod względem jakości, powtarzalności oraz jednakowe we wszelkich innych parametrach. Wymagania, jakie postawiliśmy uczestnikom konkursu, były następujące: pracę należało wydrukować z zastosowaniem rastra o liniaturze 200 lpi (80 lpc) na błyszczącym papierze bezdrzewnym o gramaturze 150-180 g/m<sup>2</sup>, z celulozy bielonej bezchlorowo (typu ECF lub TCF), powlekanym dwukrotnie lub dwukrotnie ze wstępną pigmentacją, albo trzykrotnie.

Jak co roku też umieściliśmy na zdjęciu obraz, który powtarza się przez wszystkie edycje konkursu czyli zdjęcie dziewczyny w czapce, który wielokrotnie udowodnił swoją trudność w wiernym odwzorowaniu.

W tym roku napewno jednym z trudniejszych okazało się zdjęcie liska polarnego, co łatwo sprawdzić porównując wszystkie wydruki. Czarno-białe zdjęcie muzyka też mogło sprawić kłopoty w zachowaniu neutralności barw.

Na czystość i intensywność barw sprawdzianem były zdjęcia plaży oraz dziewczyny z papugą. Do zdjęcia testowego prosiliśmy o wmontowanie dołączony plik z logami organizatora i sponsorów.

Jak ocenialiśmy

Nadesłane prace oceniało jury w składzie: dr Tomasz Dąbrowa (Politechnika Warszawska - Instytut Poligrafii) - przewodniczący, Edward Godawa (Digiprint), Tomasz Pawlicki (Heidelberg Polska) oraz Piotr Stankiewicz (Agencja Poligraficzna Stankiewicz).

Na potrzeby jury drukarnie dostarczyły po 15 arkuszy, zawierających pracę konkursową. Musiały one zostać wydrukowane i przycięte, tak aby znajdowały się na nich tylko dwa użytki obrazu testowego.

Na arkuszach nie mogły znajdować się żadne inne elementy, pozwalające zidentyfikować drukarnie, w szczególności ich własne reklamy. Jurorzy oceniali zatem anonimowe prace, oznaczone jedynie numerami nadanymi przez komisarza konkursu. Jury przeprowadziło ocenę zgodności barwnej reprodukcji z oryginałem, poprzez porównywanie odbitek parami.

Wykonało również szereg pomiarów na ocenianych pracach oraz odnotowywało wszelkie zauważone błędy drukarskie.

Werdykt jury

Mimo widocznych różnic pomiędzy konkursowymi pracami, jury było usatysfakcjonowane, a w niektórych przypadkach pozytywnie zaskoczone poziomem ocenianych prac, zwłaszcza że w tegorocznej edycji konkursu, poza doskonałością w procesach drukowania, należało wykazać się umiejętnościami i doświadczeniem w zakresie przygotowalni. Zgodnie z oczekiwaniami, taka zmieniona w stosunku do poprzedniego roku formuła w nieco większym stopniu zróżnicowała poziom poszczególnych prac.

Ostateczny werdykt siódmej edycji Turnieju Drukarń o Złotą Czcionkę wyglądał następująco:

I miejsce - Drukarnia Skarbowa SA

II miejsce - Sprint Sp. z o.o.

III miejsce - Poligrafia SA

W VII edycji Turnieju wystartowało 13 firm:

Drukarnia LCL Sp. z o.o

Drukarnia Perfekt SA

Drukarnia Print Cycero

Drukarnia Skarbowa SA

Edica SA

Intrograf Lublin Sp. z o.o.

KRA-BOX

Poligrafia SA

Sprint Sp. z o.o.

Winkowski Sp. z o.o.

Wydawnictwo Archidiecezji Gdańskiej Stella Maris

Zakład Wydawniczo Poligraficzny DK-Druk s.c

Zakłady Graficzne Taurus Stanisław Roszkowski Sp. z o.o. Oficyna Wydawniczo-Polgraficzna Taurus

Uroczystość ogłoszenia wyników konkursu odbyła się w siedzibie firmy Reprograf w Warszawie, na którą przybyło liczne grono zaproszonych gości.

Redakcja digita dziękuje za pomoc w przygotowaniu testu dr. Tomaszowi Dąbrowie, Edwardowi Godawie, Piotrowi Stankiewiczowi, Tomaszowi Pawlickiemu oraz firmom Theta za udostępnienie zdjęć do testów (zbiory Digital Vision), firmie Profilab za przygotowanie reprodukcji oraz firmie Reprograf za zorganizowanie uroczystości.


Zobacz również