Uruchamianie Knoppiksa

Uruchamianie Knoppiksa jest bardzo proste, a dzięki dodatkowym opcjom dostępnym w czasie startu możesz zadecydować, jak system będzie wyglądał.

Uruchamianie Knoppiksa jest bardzo proste, a dzięki dodatkowym opcjom dostępnym w czasie startu możesz zadecydować, jak system będzie wyglądał.

Wystarczy włożyć CD-ROM z Knoppiksem do napędu, ustawić w BIOS-ie opcję uruchamiania komputera z płyty CD i obserwować komunikaty startowe na ekranie. Po kilkunastu sekundach włącza się tryb graficzny i zostaje załadowany graficzny interfejs użytkownika KDE. Jeśli coś pójdzie nie tak albo nie wiesz, jak zakończyć pracę z systemem lub dowolnym programem, wystarczy zrestartować komputer przyciskiem Reset.

Można zmienić domyślne parametry startowe Knoppiksa, wpisując określone parametry zgłoszenia boot:, które pojawia się tuż po starcie systemu z płyty CD. Oto lista najważniejszych:

knoppix lang=cn|de|da|es|fr|it pozwala wybrać język domyślny systemu, domyślnie jest nim język polski.

knoppix lang=ru|sk|tr|tw|us wybiera inne odwzorowanie klawiatury niż domyślne polskie.

knoppix desktop=fluxbox|gnome|icewm stosuje inny niż KDE interfejs użytkownika (na uwagę zasługuje zwłaszcza GNOME).

knoppix desktop=wmaker|xfce stosuje inny niż KDE menedżer okien (na uwagę zasługuje szczególnie parametr wmaker, ładujący menedżera windowmaker)

knoppix screen=1280x1024 wyłącza automatyczne wykrywanie najwyższej rozdzielczości i używa określonej rozdzielczości do interfejsu graficznego.

knoppix xvrefresh=60 używa odświeżania poziomego 60 Hz do interfejsu graficznego (wyłącza autodetekcję).

knoppix xserver=XFree86|XF86_SVGA używa standardowego sterownika SVGA do środowiska graficznego xfree86, wyłączając autodetekcję.

knoppix xmodule=ati|fbdev|savage|s3 używa wybranego sterownika (ati=ATI, savage=SAVAGE, s3=S3) do środowiska graficznego xfree86, wyłączając autodetekcję.

knoppix 2 uruchamia Knoppiks w trybie znakowym.

knoppix no{apic,agp,apm,dma, firewire,pcmcia,scsi, usb} wyłącza autodetekcję wybranych rodzajów sprzętu.

knoppix failsafe uruchamia system bez autodetekcji sprzętu.

knoppix wheelmouse włącza obsługę kółka przewijania myszy PS/2.

knoppix expert uruchamia system w interaktywnym trybie eksperta.

Jeśli Knoppix niespodziewanie zawiesza się i wyświetla komunikat o błędzie: "cloop: read error", oznacza to, że komputer ma problemy z odczytem zawartości płyty i dekompresją danych w locie - zazwyczaj gdy napęd CD jest za wolny. Możesz przetestować płytę CD, uruchamiając system z opcją knoppix testcd.

Niektóre płyty główne nie przekazują w sposób odpowiedni informacji o ilości zainstalowanej pamięci RAM, co wywołuje komunikat "Panic: cannot mount root file system". Rozwiązaniem jest uruchomienie systemu z parametrem knoppix mem=128M (jeśli system ma np. 128 MB RAM).

Uruchamianie z dyskietki

Jeśli twój komputer nie potrafi wystartować z płyty CD-ROM, możesz przygotować dyskietkę startową Knoppiksa. Jej binarny obraz znajduje się na płycie CD w katalogu KNOPPIX w pliku boot.img. Chcąc utworzyć dyskietkę startową z poziomu systemu MS Windows, uruchom w katalogu KNOPPIX plik wsadowy mkfloppy.bat.

Wymagania sprzętowe

Dowolny procesor zgodny z architekturą Intela, karta grafiki zgodna z SVGA, mysz PS/2 lub USB. Knoppix tworzy RAM-dysk, który emuluje twardy dysk i im więcej RAM, tym rzadziej musi odczytywać dane z płyty CD (co jest czasochłonne). Oto minimalne wartości: 16 MB pamięci RAM do trybu tekstowego, ale co najmniej 82 MB do trybu graficznego, w którym uruchamiane jest środowisko KDE. Jeśli będziesz korzystać z aplikacji biurowych, musisz mieć co najmniej 128 MB.


Zobacz również