VCD na DVD

Dopiero od niedawna zapis materiałów wideo na płytach DVD jest stosunkowo tani i powszechnie dostępny. Wcześniej materiały wideo były zapisywane na zwykłych płytach CD, najczęściej z wykorzystaniem formatu VCD lub rzadziej SVCD.

Dopiero od niedawna zapis materiałów wideo na płytach DVD jest stosunkowo tani i powszechnie dostępny. Wcześniej materiały wideo były zapisywane na zwykłych płytach CD, najczęściej z wykorzystaniem formatu VCD lub rzadziej SVCD.

Na płytach VCD często zapisywano własne filmy rodzinne, jak również ulubione seriale telewizyjne. Co jednak zrobić, gdy chcemy bezstratnie - czyli bez rekompresji obniżającej i tak średnią jakość obrazu - przenieść ich zawartość na wygodniejszy nośnik, jakim jest płyta DVD? Wystarczy posłużyć się oprogramowaniem do authoringu DVD, np. DVD-labem PRO firmy MediaChance, który w pełni wykorzystuje możliwości opisane w specyfikacji formatu DVD-Video, dopuszczające również stosowanie niskiej rozdzielczości (352 x 288 punktów), charakterystycznej dla formatu VCD.

Oczywiście samo przeniesienie materiału wideo z płyty VCD na DVD nie podniesie nam jakości nagrania, ale zwiększy komfort użytkowania. Przede wszystkim płyta DVD ma blisko 7-krotnie większą pojemność od płyty CD, co pozwala na zredukowanie ilości płyt i konieczności ich częstych zmian.

Co równie istotne, możemy dowolnie podzielić nasz materiał wideo na rozdziały oraz utworzyć do nich własne menu. Ponadto większość odtwarzaczy DVD oferuje płynniejsze szybkie przewijanie w przypadku płyt DVD.

W poniższym przykładzie jest przedstawiony sposób przeniesienia zawartości płyt VCD na DVD. Procedura przeniesienia zawartości płyt SVCD na DVD jest bardzo zbliżona.

Pierwszą czynnością, od której rozpoczynamy, to "wyciągnięcie" pliku MPEG zapisanego na płycie VCD. Interesujące nas dane znajdują się w katalogu MPEGAV, najczęściej w pliku AVSEQ01.DAT. W przypadku, gdy na płycie VCD zapisane jest kilka filmów, to znajdować się one będą w kolejnych plikach pliku AVSEQ02.DAT itd. Ze względu na wymagania formatu VCD, pliki te są zapisane w trybie M2F2 (Mode 2 Form 2), dlatego też do ich poprawnego skopiowania posłużymy się programem IsoBuster 1.6 ( http://www.isobuster.com ).

1 W napędzie CD lub DVD umieszczamy płytę VCD z naszym filmem, następnie zaznaczamy żądany plik i kopiujemy go na twardy dysk, używając opcji Kopiuj i filtruj tylko ramki M2F2 Mpeg. Plikowi nadajemy nazwę i rozszerzenie MPG. Z kolejną płytą postępujemy w analogiczny sposób.

2 Uruchamiamy DVD-laba PRO. Wybieramy projekt PAL z opcją Normal (VTS Menu + Movie).

3 W oknie Assets importujemy wcześniej zapisane na twardym dysku pliki MPG. DVD-lab PRO na wstępie proponuje wybór pomiędzy ich demultipleksacją na poszczególne strumienie audio i wideo lub możliwością ich zdemultipleksowania dopiero w procesie kompilacji płyty DVD.

W naszym przypadku wybieramy wariant pierwszy.

4 Po demultipleksacji pliku MPG DVD-lab PRO informuje o konieczności zmiany częstotliwości dźwięku z 44,1 kHz (typowej dla formatu VCD) na 48 kHz (wymaganej dla DVD).

5 Konwersji dźwięku z formatu MPEG Audio 44,1 kHz na 48 kHz może dokonać automatycznie DVD-lab PRO.

Uwaga: jeżeli skonwertowany plik audio nie będzie miał zadowalającej jakości, pojawią się trzaski lub też konieczne będzie zapisanie go w formacie AC3

(Dolby Digital 2.0) - do tego celu będziemy musieli użyć innego oprogramowania.

6 Zgromadzone w oknie Assets materiały wideo i audio umieszczamy odpowiednio w oknie Connections.

7 Tworzymy menu naszej płyty, umożliwiające dostęp do poszczególnych filmów.

Przyciski tworzymy przeciągając wybrane stop-klatki bezpośrednio z okna "Preview" i nakładamy na nie ramki.

Do nawigacji pomiędzy przyciskami wykorzystujemy opcję Auto-Route.

8 W każdym filmie możemy umieścić znaczniki rozdziałów, umożliwiające szybki dostęp do wybranych scen. Dodatkowo możemy również utworzyć poszczególne menu z wyborem scen dla każdego z filmów.

9 Poszczególnym przyciskom w menu przypisujemy powiązania z odpowiednimi filmami.

10 Sprawdzamy poprawność struktury naszej płyty DVD.

11 Przystępujemy do kompilacji.

12 Ostatnim etapem jest wypalenie płyty DVD.


Zobacz również