W klasie 600 dpi

W tym miesiącu porównaliśmy dwa płaskie, jednoprzebiegowe skanery CCD, przeznaczone do materiałów nieprzezroczystych formatu A4. Oba skanery to urządzenia amatorskie, mające zastosowanie w domu i biurze.

W tym miesiącu porównaliśmy dwa płaskie, jednoprzebiegowe skanery CCD, przeznaczone do materiałów nieprzezroczystych formatu A4. Oba skanery to urządzenia amatorskie, mające zastosowanie w domu i biurze.

Podobieństwo urządzeń występuje w rozdzielczości i sposobie komunikowania się z komputerem (tu wykorzystywane jest USB). Wybrane skanery przenoszą obraz do komputera w rozdzielczości 600x1200 dpi, co pozwala na ich użycie zarówno do archiwizacji (utrwalanie zdjęć czy dokumentów), jak i do skanowania tekstu.

Test porównawczy

W laboratorium PCWK przeprowadziliśmy test oparty na naszej standardowej procedurze. Braliśmy pod uwagę czas skanowania, ostrość skanów, odwzorowanie barw (wzorcowa tablica Macbetha) oraz zdolność do rejestrowania szczegółów umieszczonych w ciemnych obszarach skanowanego obrazu. Uwzględniliśmy również okres gwarancyjny oraz oprogramowanie dołączone do standardowego zestawu.

Czas skanowania

Acer ScanPrisa 640U

Acer ScanPrisa 640U

Potyczka skanerów w tej próbie jednoznacznie daje przewagę urządzeniu HP, które na zeskanowanie wstępne oraz właściwe przygotowanie materiału testowego potrzebuje 51 sekund, podczas gdy jego rywal - Acer - aż 85 sekund.

Czas skanowania wstępnego w odniesieniu do modelu HP 4300C wynosi 18 sekund, a właściwego (odbitki o wielkości 15x21cm przy rozdzielczości 300 dpi) - 33 sekundy. Acer 640U pokazał obraz testowego zdjęcia trochę szybciej, bo w 13 sekund, natomiast skan właściwy wykonywał aż 72 sekundy, czyli ponad dwa razy dłużej niż skaner HP. Do testu wykorzystaliśmy komputer HP Vectra Pentium III 800 MHz 128 MB RAM oraz program Photoshop 6.0.

Ostrość

Następna próba dotyczy ostrości obu urządzeń. Wyniki są bardzo zbliżone i trudno określić, który ze skanerów ostrzej interpretuje szczegóły obrazu. W obu przypadkach parametr ten spełnia nasze oczekiwania, jak na możliwości skanerów CCD, prezentując dosyć dobry poziom.

Niewielką różnicę można jedynie dostrzec, analizując wykonane w maksymalnej rozdzielczości optycznej skany testu liniowego (miniaturowe linie równoległe i prostopadłe do kierunku przebiegu elementu CCD). Na trudniejszych do zeskanowania liniach równoległych wystąpiły niewielkie przebarwienia, nieco intensywniejsze na bitmapie z Acera 640U.

Odwzorowanie barw

HP ScanJet 4300C

HP ScanJet 4300C

Do określenia wierności odwzorowania kolorów użyliśmy wzorcowej tablicy Macbetha, zawierającej 24 pola o ściśle określonych barwach. Po jej zeskanowaniu przeanalizowaliśmy trzy wybrane pola kolorów (cyjan, purpura i żółty) pod kątem odchylenia ich wartości składowych od wartości oryginału. Również w tej próbie nieco lepiej wypadł skaner HP, choć zwyciężył niewielką różnicą punktów. Odchylenie wartości zeskanowanych barw wynoszące 275 punktów nie jest najlepszym osiągnięciem urządzeń tej klasy. Przeciwnik wypadł jeszcze słabiej, wprowadził do komputera obraz z odchyleniem wynoszącym 307 punktów. Pola szarości były w obu przypadkach zeskanowane ze średnio 4-punktowym przebarwieniem (występowała niewielka dominacja jednej lub kilku składowych RGB).

Należy wspomnieć także o zdolności skanerów do rejestrowania skrajnych pół tablicy Macbetha - białego i czarnego. W obu wypadkach skanery prawidłowo zinterpretowały biel (255), podczas gdy czarne pole zostało zeskanowane zbyt jasno - w przypadku Acera odchylenie od normy wynosi 32 punkty, a w HP więcej - 57 punktów. Oznacza to, że obrazy pochodzące ze skanerów pozbawione są głębokiej czerni - w szczególności w przypadku skanu z HP 4300C.

Próba "trudnego skanu"

Aby ocenić możliwości skanerów pod względem ich dynamiki, użyliśmy naszego zdjęcia testowego, na którym znalazło się jednocześnie bardzo jasne niebo oraz mocno zacieniony mur, przy którym stały równie zacienione samochody. Im lepszy skaner (z większą tzw. gęstością optyczną) tym większa szansa na to, że prawidłowo zostaną odczytane obydwa, bardzo różne pod względem jasności, elementy obrazu. Poddając tej próbie kolejne, coraz to nowsze skanery, zauważamy, że przechodzą ją coraz lepiej. Tak jest też w przypadku i tym razem testowanych urządzeń. Bardzo dobrze zarejestrowały zachmurzone (prawie "wypalone" na oryginale) niebo oraz szczegóły znajdujące się w cieniu. W tej potyczce zwycięzcą jest Acer - zarejestrował więcej zacienionych szczegółów przy nieco niższym poziomie szumów, jakie w takich miejscach się pojawiają.

Oprogramowanie

Dane techniczne

Dane techniczne

Oceniając urządzenia, wzięliśmy także pod uwagę jakość sterownika TWAIN dołączonego do skanera. Tu występuje miedzy rywalami spora różnica. Acer dostarcza TWAIN pozwalający na dużą korekcję obrazu już na etapie skanowania wstępnego. Można dokonać ustawienia poziomów, krzywych lub też zastosować filtry wyostrzające. HP wyszedł z założenia, że skaner ma być obsługiwany przez amatora, który może nie umieć prawidłowo wyregulować tych parametrów. Dostarczony przez HP program (PrecisionScan LTX) jest niemal w pełni zautomatyzowaną aplikacją ustawiającą optymalne atrybuty obrazu za każdym razem. Lepiej oceniamy oprogramowanie Acera, które daje większe pole działania bardziej zaawansowanym skanerzystom - amatorom. Jednak z drugiej strony, wiele osób może oczekiwać od skanera prostoty obsługi, co zapewnia niewątpliwie HP i to z całkiem dobrym końcowym rezultatem (program nieźle sobie poradził nawet z naszym "trudnym skanem").

Producenci dodają - obok standardowych aplikacji obsługujących urządzenie - programy do obróbki graficznej oraz rozpoznawania tekstu (OCR). Należą do nich między innymi: Ulead PhotoExpress i ABBYY FineReader (przy Acer 640U) oraz CorelPrint House (przy HP 4300C).

Ocena

Urządzeniem nieco lepszym okazał się HP 4300C, głównie ze względu na szybkość działania. W związku z przeznaczeniem tego skanera - na przykład do pracy w biurze - to kryterium okazało się najważniejsze. W innych próbach skanery były łatwiej porównywalne. Naszym zdaniem, lepsze oprogramowanie Acera może się spotkać z większym uznaniem użytkowników. Jeśli skaner ma być wykorzystywany w biurze do prostej archiwizacji dokumentów a nie grafiki komputerowej, pracownicy mogą preferować urządzenie HP 4300C. Umieszczono na nim ponadto kilka przycisków szybkiego dostępu do podstawowych funkcji, co przyspiesza i ułatwia obsługę.

Mimo prawie dwukrotnej różnicy w cenie, urządzenia są porównywalne, szczególnie pod względem jakości skanowanego obrazu.


Zobacz również