Wszystko w porządku

Warto mieć dobrych i sprawdzonych przyjaciół, na których zawsze możesz liczyć. Gdy nadejdzie czarna godzina i twoja głowa będzie pękać od nadmiaru informacji, jeden z nich, Agenda At Once, wyciągnie cię z opresji.

Warto mieć dobrych i sprawdzonych przyjaciół, na których zawsze możesz liczyć. Gdy nadejdzie czarna godzina i twoja głowa będzie pękać od nadmiaru informacji, jeden z nich, Agenda At Once, wyciągnie cię z opresji.

Zadaniem programu jest poukładanie w logiczną całość listy najważniejszych spraw do załatwienia, spotkań, terminów oraz notatek. Ten zaawansowany organizer przydaje się zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Dzięki niemu przejrzysz swój plan działania na dany dzień, tydzień, miesiąc z zaznaczeniem listy zadań, spraw do załatwienia oraz dodatkowych notatek. Oczywiście, odpowiednio wcześniej zostaniesz powiadomiony o zbliżającym się spotkaniu czy innym wydarzeniu.

Raz, dwa do roboty!

Skonfiguruj uważnie Agenda At Once, a zaśpiewa ci, jak mu zagrasz.

Skonfiguruj uważnie Agenda At Once, a zaśpiewa ci, jak mu zagrasz.

W pierwszej kolejności po uruchomieniu Agenda At Once należy utworzyć nową bazę danych, w której będą przechowywane wszelkie informacje o terminach, spotkaniach, notatkach i innych wydarzeniach. Dokonasz tego za pomocą polecenia New Database. Główny ekran programu podzielony jest na trzy części. Schedule to typowy kalendarz z widokiem dnia, kilku dni, tygodnia lub miesiąca. To-Do gromadzi listę najważniejszych spraw do załatwienia, a Quick Notes jest idealnym miejscem na szybkie, uzupełniające notatki. Każde z okien można dowolnie skalować i powiększać dzięki przyciskom Zoom pane obecnym w prawym górnym rogu każdego z nich. Utworzenie nowego zadania w oknie kalendarza sprowadza się do dwukrotnego kliknięcia lewym przyciskiem myszy wybranego dnia lub zaznaczeniu polecenia New Scheduled Task z menu kontekstowego. W tym momencie pojawia się okno Scheduled task properties, w którym definiujesz jego datę, czas rozpoczęcia i trwania, a także dodajesz skrócony opis i w razie potrzeby dodatkową notatkę, która pokaże się w oknie Quick Notes. Jeśli chcesz, aby program wcześniej przypomniał o zadaniu, użyj przycisku Remind me i ustaw odpowiedni czas. Gdy zadanie się powtarza, ustawienia dotyczące tej opcji znajdziesz pod przyciskiem Recurring. Możesz także przydzielić zadaniu kategorię (przykładowo praca lub dom) oraz osobę odpowiedzialną za jego wykonanie.

W aplikacji możesz również tworzyć zadania, które nie mają określonego czasu rozpoczęcia i są jedynie w planach na dany dzień. Używasz do tego okna To-Do i znajdującego się w nim przycisku New Task. Okno Task properties wygląda bardzo podobnie do tego, które już znasz z Schedule. Z pewnością zauważysz jednak pewne różnice. Zadaniom możesz przydzielać priorytet, według którego będą realizowane, a te zaplanowane oznaczasz kolorem, tak aby były dobrze widoczne w kalendarzu. Oczywiście zwykłe zadanie możesz też zmienić w zaplanowane na określoną datę i czas. Okno To-Do zapewnia bardzo wygodną opcję sortowania według daty, kategorii czy przypisanej im osoby. Jeśli dodałeś notatkę, zobaczysz jej treść po wybraniu określonego zadania z listy.

Opcji ci u nas dostatek

Główne okno Agenda At Once. Już teraz nie zapomnisz o najważniejszych zadaniach i terminach.

Główne okno Agenda At Once. Już teraz nie zapomnisz o najważniejszych zadaniach i terminach.

Tak z pewnością mogą powiedzieć autorzy Agenda At Once. Kiedy spojrzysz dokładniej na główne okno aplikacji i zajrzysz do panelu ustawień (polecenie Options w menu Agenda) liczba dostępnych opcji pozytywnie cię zaskoczy. Program oferuje dodatkowo możliwość drukowania zbiorczych raportów prezentujących listę zadań do zrobienia, spotkań, ważnych terminów (polecenie Advanced Reports w menu Agenda), a także mechanizm przeszukiwania bazy danych. Ustawienia pracy Agenda At Once zawierają między innymi karty dotyczące wyglądu organizera i jego poszczególnych części, a co ważniejsze ich określonego zachowania. Aby zabezpieczyć swój terminarz przed wścibskim okiem domowników lub współpracowników, możesz wprowadzić hasło dostępu do zasobów programu (karta Security w ustawieniach).

Uważnie przyjrzyj się karcie Database Shortcuts. Agenda At Once umożliwia tworzenie wielu baz danych, między którymi możesz się szybko przełączać dzięki odpowiedniej kombinacji klawiszy. Zarządzanie kategoriami oraz osobami, do których przypisywane są zadania, wspomagają polecenia Edit Projects oraz Edit Assignees znajdujące się w menu Agenda. Listę zgromadzonych zadań oraz notatek możesz eksportować do pliku CSV. Jeśli poczujesz się zagubiony w bogactwie funkcji, skorzystaj z systemu pomocy. Czytaj też krótkie wskazówki pojawiające się po uruchomieniu programu.

Informacje Dataland, http://www.datalandsoftware.com Cena 129 USD


Zobacz również