Zabójca spamu

Dobrze skonfigurowany Steganos AntiSpam 7.0 to skuteczna broń przeciw niechcianym wiadomościom. Wyjaśniamy, jak zainstalować program i optymalnie go skonfigurować. Dla naszych czytelników pełna wersja na dołączonej płycie.

Dobrze skonfigurowany Steganos AntiSpam 7.0 to skuteczna broń przeciw niechcianym wiadomościom. Wyjaśniamy, jak zainstalować program i optymalnie go skonfigurować. Dla naszych czytelników pełna wersja na dołączonej płycie.

Steganos AntiSpam 7.0 to jeden z lepszych programów antyspamowych. Nie sprawia kłopotów w codziennym użytkowaniu, ponadto będzie bardzo skuteczny, jeśli nauczysz go rozpoznawać niechciane wiadomości. Postanowiliśmy dokładniej omówić przygotowanie obrony z użyciem tej aplikacji, ponieważ oferuje wiele przydatnych funkcji.

Etap 1

Instalacja nie sprawi ci trudności, zwróć jedynie szczególną uwagę na okna wyboru używanego klienta pocztowego i kont pocztowych. Program sam wykrywa zainstalowane w komputerze aplikacje do obsługi poczty, ale jeśli znajdzie ich kilka, musisz wybrać, której używasz. W następnym oknie pojawi się lista skonfigurowanych kont pocztowych. Zaznacz te, z których wiadomości mają być filtrowane. Po tych czynnościach Steganos AntiSpam 7.0 sam zmodyfikuje konfigurację twojego klienta pocztowego oraz dopisze się do listy autostartu. Ikona programu pojawi się w zasobniku systemowym. Steganos AntiSpam 7.0 jest już gotowy do pracy, ale wstrzymaj się jeszcze z uruchamianiem klienta pocztowego.

Etap 2

Steganos AntiSpam 7.0 korzysta z bazy słów i fraz charakterystycznych dla spamu.

Steganos AntiSpam 7.0 korzysta z bazy słów i fraz charakterystycznych dla spamu.

Kliknij ikonę programu prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu opcję Settings. Teraz przejdź do Senders/Friends. Wszystkie wiadomości przychodzące od nadawców umieszczonych na liście widocznej w tym oknie będą przepuszczane przez filtry (jest to tzw. biała lista). Dla wygody kliknij przycisk Import, aby wczytać adresy z książki adresowej. W nowym oknie pozostaw zaznaczoną opcję Windows address book i kliknij OK. Pojawi się okno z pierwszym w kolejności adresem z książki adresowej. Przycisk Yes pozwala zatwierdzać pojedynczo nadawców, ale jest również przycisk Yes to all, dodający od razu wszystkie adresy z książki. Nadawców, których zabrakło w książce adresowej, pozwala dopisać przycisk New. W identyczny sposób działa okno Blocked senders, ale dodanie tu adresu pocztowego przynosi odwrotny skutek - wszystkie bez wyjątku wiadomości od umieszczonych tu nadawców będą blokowane (tzw. czarna lista).

Etap 3

Przejdź jeszcze do gałęzi Attachments i przejrzyj widoczną tam listę rozszerzeń plików, które są zablokowane. Możesz dodać nowe rozszerzenia lub usunąć już wpisane, jeśli np. chcesz odbierać załączniki z rozszerzeniem EXE. Wszystkie wprowadzone dotychczas zmiany w ustawieniach zatwierdź przyciskiem OK.

Etap 4

Gdy teraz uruchomisz swojego klienta pocztowego i rozpoczniesz odbieranie wiadomości, Steganos AntiSpam 7.0 sam wkroczy do akcji (informuje o tym pojawienie się małego okna w prawym dolnym rogu ekranu). Po zakończeniu przyjmowania poczty zakwalifikowane wiadomości zostaną przekazane do skrzynki odbiorczej programu pocztowego, a spam znajdzie się w folderze Steganos AntiSpam 7.0. Jeśli chcesz sprawdzić, co w nim jest, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę programu w zasobniku systemowym i wybierz opcję Spam recycle bin. W tym oknie przycisk Restore pozwala przesłać błędnie rozpoznaną wiadomość do skrzynki odbiorczej.

Etap 5

Podstawową metodą blokowania spamu zastosowaną w programie jest klasyfikator Bayesa. Ta statystyczna metoda polega na ocenie częstotliwości występowania w listach słów charakterystycznych dla spamu oraz zwykłych wiadomości. Istotą tej metody jest tworzenie wzorców spamu indywidualnych dla każdego użytkownika, ale to wymaga czasu. Początkowo program robi więcej błędów, bo dysponuje tylko podstawowym słownikiem przygotowanym przez jego autora.

Aby poprawić skuteczność wykrywania spamu, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę programu w zasobniku systemowym i wybierz opcję Training area. Pojawi się okno z listą wszystkich odebranych ostatnio wiadomości. Przejrzyj tę listę, a gdy odkryjesz wiadomość źle sklasyfikowaną przez program, popraw błąd. W wypadku spamu, który został przepuszczony, zaznacz daną wiadomość i kliknij przycisk Spam. Natomiast gdyby program okazał się nadgorliwy i zatrzymał zwykłą wiadomość, zaznacz ją i kliknij przycisk NON-Spam. Gdy już wskażesz wszystkie zauważone błędy, kliknij przycisk Learn! Program rozpocznie analizę oznaczonych wiadomości i zmodyfikuje swoje wzorce.

Etap 6

Jeśli chcesz zmodyfikować ręcznie wzorzec spamu utworzony przez program, przejdź do okna Settings, jak to opisano wcześniej, a następnie kliknij gałąź Spam words. Zobaczysz listę słów kluczowych, a przy każdym z nich wartość procentową, np. wskaźnik 100 procent przy słowach premium card wskazuje, że wystąpienie tych wyrazów w wiadomości z całkowitą pewnością oznacza spam. Z kolei słowo promotion ma wskaźnik 50 procent, czyli statystycznie tylko co druga wiadomość z tym słowem jest spamem. Zwróć uwagę, że wartości mogą zmieniać się na kolejnych etapach "nauki" programu. Wartości procentowe możesz również zmieniać ręcznie przyciskiem Edit, a nowe słowa wprowadzać za pomocą przycisku New.

Etap 7

Gdy program będzie przepuszczał zbyt dużo spamu lub zatrzymywał za dużo zwykłych wiadomości, nie musisz zmieniać wartości procentowych przy każdym wyrazie. Wystarczy kliknąć gałąź Aggressivness i wybrać jeden z pięciu predefiniowanych poziomów filtrowania. Przy każdym znajduje się dokładna charakterystyka.

Informacje

Steganos AntiSpam 7.0 Informacje Steganos GmbH

http://www.steganos.pl


Zobacz również