Zdalna ochrona

Testujemy internetowe skanery antywirusowe oraz aplikacje do zarządzania zasobami systemowymi.

Testujemy internetowe skanery antywirusowe oraz aplikacje do zarządzania zasobami systemowymi.

Większość użytkowników zdaje sobie sprawę, że aby zapewnić sprawne i wydajne działanie komputera, należy nie tylko od czasu do czasu uporządkować zasoby systemowe, ale także wyposażyć system w skuteczną ochronę antywirusową w celu uchronienia się przed przykrymi skutkami wirusowej infekcji.

Przetestowaliśmy 3 bezpłatne aplikacje internetowe zapewniające ochronę antywirusową oraz kontrolę nad zasobami systemowymi: MKS Skaner Online (www.mks.com.pl), Symantec Security Check (www.symantec.com/securitycheck) oraz AVEO Attune (www.aveo.com).

Każdy program zbadaliśmy pod względem wygody obsługi, liczby oferowanych opcji oraz wydajności. Pomiarów dokonywaliśmy, korzystając ze standardowego połączenia modemowego - niewielka grupa szczęśliwców, którzy na co dzień mają możliwość surfowania za pomocą szybkiego łącza stałego, uzyska wyłącznie krótszy czas pobierania komponentów, możliwy do oszacowania na podstawie analizy wyników umieszczonych w tabeli.

Bezpieczeństwo i porządek

Czytelny, wygodny w użyciu interfejs internetowej wersji programu antywirusowego MKS_VIR.

Czytelny, wygodny w użyciu interfejs internetowej wersji programu antywirusowego MKS_VIR.

Działanie większości dostępnych online aplikacji antywirusowych i pakietów optymalizujących pracę naszego systemu umożliwia technologia ActiveX. Kontrolki ActiveX to aplikacje niewielkich rozmiarów, które po pobraniu z Internetu pozwalają na obsługę zlokalizowanych w wirtualnej przestrzeni programów za pomocą przeglądarki internetowej. Niestety, na razie technologię ActiveX obsługuje przeglądarka Microsoft Internet Explorer w wersji od 4.0. Produkty firmy Netscape i pozostałych producentów nie wykorzystują tej pożytecznej funkcji. Na pocieszenie pozostaje to, że kontrolki ActiveX dzięki swym niewielkim rozmiarom pozwalają na szybkie pobranie i zwykle nie zaśmiecają zasobów systemowych. Dodatkowo, dla bezpieczeństwa, program skanujący uruchamiany w komputerze użytkownika podpisany jest specjalnym certyfikatem elektronicznym poświadczającym, że autorem programu jest dana firma i aplikacja w żadnym stopniu nie została przez nikogo zmieniona.

Wszystkie testowane przez nas aplikacje online miały jedną cechę wspólną - wymagały do pracy jednego z następujących systemów operacyjnych: Windows 95, 98, NT, 2000 lub Windows Me.

MKS Skaner Online

MKS_VIR to doskonale znany polski program antywirusowy, udostępniany także jako skaner online. W przeciwieństwie do pozostałych produktów z testowanej grupy, MKS Skaner Online nie został wyposażony w narzędzia do porządkowania zasobów systemowych. Zakres działania programu ogranicza się do skanowania wyłącznie plików dyskowych. Aplikacja nie analizuje pamięci operacyjnej, boot sektorów, nie nadzoruje również operacji na plikach. Czynności te wykonuje skaner antywirusowy i monitor antywirusowy płatnej, dyskowej wersji programu MKS_VIR.

Aby skorzystać z bezpłatnego MKS Online, wystarczy udać się na stronę producenta (www.mks.com.pl), wybrać z menu opcję Skaner Online, a następnie określić wielkość badanego zbioru. Do wyboru masz pełną opcję - skanowanie wszystkich plików - oraz wersję ograniczoną, uwzględniającą wyłącznie pliki-nosicieli (z rozszerzeniami EXE, COM i kilka innych). Skanowanie tylko plików-nosicieli jest szybsze, ale zapewnia mniejszy stopień bezpieczeństwa, zaleca się zatem skanowanie wszystkich plików.

Podczas pierwszego uruchomienia program automatycznie pobiera na twardy dysk pliki niezbędne do poprawnego działania. Gdy znajdą się one na lokalnym dysku, aplikacja automatycznie rozpoczyna skanowanie określonego przez użytkownika zbioru. Prędkość tej operacji zależy wyłącznie od konfiguracji systemu oraz objętości twardego dysku. Dodatkową zaletą internetowej wersji MKS jest to, że po jednorazowej instalacji komponentów ActiveX można korzystać ze skanera także w wersji offline. Uprzednio jednak należy nawiązać połączenie z Internetem, wejść na stronę WWW skanera - http://skaner.mks.com.pl/ - i rozpocząć aktualizację baz wirusów. Rozpoczęcie skanowania dysku jest znakiem, że aktualizacja już się dokonała. Teraz można przerwać całą operację - zakończyć połączenie z Internetem, a następnie w oknie przeglądarki w menu Plik wybrać polecenie Pracuj w trybie offline i włączyć ponownie skanowanie wybranych dysków i katalogów. Skaner nie tylko wykryje wirusy rezydujące na Twoim komputerze, ale także w większości przypadków bezproblemowo usunie je z systemu.

Symantec Security Check

Porównanie dostępnych funkcji oraz wydajność aplikacji.

Porównanie dostępnych funkcji oraz wydajność aplikacji.

Security Check firmy Symantec oferuje dwa moduły: skaner antywirusowy, wykrywający również obecność koni trojańskich, oraz aplikację analizującą podatność systemu na ataki hakerów z zewnątrz. Program bada również, czy zainstalowana w systemie przeglądarka internetowa pozwala na nieautoryzowany dostęp do osobistych danych użytkownika, obejmujących m,in. parametry kont pocztowych oraz historię odwiedzanych ostatnio stron WWW.

Procedura korzystania z darmowej wersji online jest bardzo prosta. Po wejściu na stronę producenta (www.symantec.com/securitycheck) znajdź odnośnik prowadzący bezpośrednio do panelu umożliwiającego przeprowadzanie testów. Podczas pierwszego uruchomienia program samoczynnie pobierze na Twój twardy dysk bazy wirusów i pozostałe pliki niezbędne do poprawnego przeprowadzenia testów.

Po zakończeniu pobierania plików program rozpoczyna właściwą procedurę testową, której czas trwania, tak jak w przypadku aplikacji MKS Skaner Online, zależy wyłącznie od prędkości działania twardego dysku oraz ogólnej wydajności systemu. Gdy sprawdzanie systemu dobiegnie końca, użytkownik ogląda czytelny raportu podsumowujący całość badań. Gdyby się okazało, że któryś ze składników systemu nie zapewnia wystarczającej ochrony, program zasugeruje metodę rozwiązania problemu. Dodatkowo możliwe jest też porównanie wyniku testów z pozostałymi wynikami zgromadzonymi w bazie danych programu.

Security Check potrafi wykryć większość istniejących wirusów i koni trojańskich, jednak tylko w nielicznych przypadkach potrafi je usunąć. Aplikacja oferowana w wersji online, diagnozując zagrożenia, ma raczej nakłonić użytkowników do zakupu pełnych, "pudełkowych" wersji oprogramowania firmy Symantec.

AVEO Attune

Produkt amerykańskiej firmy AVEO dostępny jest wyłącznie online i może dlatego oferuje większy wybór opcji niż konkurenci.

Oprócz standardowego skanera antywirusowego oraz narzędzi monitorujących wydajność i pracę systemu, Attune jako jedyny zapewnia stały nadzór nad operacjami wykonywanymi na plikach. Instalacja nie odbiega od tej, do której przyzwyczaiły nas pozostałe aplikacje. Na lokalny twardy dysk pobierane są niezbędne komponenty i po chwili "nadzorca systemowy" jest gotów do działania. Stale monitoruje wszelkie zmiany systemowe - jeśli któryś z istotnych składników systemu zostanie przypadkowo usunięty, program automatycznie o tym powiadomi i zaproponuje rozwiązanie zaistniałego problemu. Dodatkowo sprawdza, czy zainstalowane w komputerze przeglądarka internetowa i klient poczty elektronicznej nie mają dziur w systemie zabezpieczeń, umożliwiających hakerom dostęp do prywatnych zasobów użytkownika. Jeśli zaprogramujesz automatyczną aktualizację baz danych wirusów, program będzie jej dokonywał za każdym razem, gdy wykryje połączenie internetowe.

Podsumowanie

Wszystkie trzy aplikacje sprawdzają się jako skanery wirusowe, a różnią funkcjami i liczbą opcji. MKS System Online to jedyny program w grupie testowej służący wyłącznie do ochrony antywirusowej. Jego atuty to umiejętność usuwania większości wykrytych wirusów oraz możliwość pracy offline. Wadą zarówno programu MKS jak i Symantec Security Check jest brak stałego nadzoru nad operacjami wykonywanymi na plikach. W tę pożyteczną funkcję wyposażono AVEO Attune, który także jedyny automatycznie aktualizuje bazy wirusów.


Zobacz również