Zdalne logowanie za pomocą narzędzia Cygwin

Do konfiguracji SuSE Linux Office Server na komputerze pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego Linux służy narzędzie YaST2. Ponieważ jednak serwer zwykle stoi gdzieś w kącie albo w dobrze zamkniętym pomieszczeniu, nie jest wygodnie udawać się tam za każdym razem, gdy trzeba zmienić jakiś drobiazg. Praktycznym, a zarazem wygodnym rozwiązaniem tego problemu jest Cygwin.

Do konfiguracji SuSE Linux Office Server na komputerze pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego Linux służy narzędzie YaST2. Ponieważ jednak serwer zwykle stoi gdzieś w kącie albo w dobrze zamkniętym pomieszczeniu, nie jest wygodnie udawać się tam za każdym razem, gdy trzeba zmienić jakiś drobiazg. Praktycznym, a zarazem wygodnym rozwiązaniem tego problemu jest Cygwin.

Cygwin to opracowane przez firmę Red Hat ( http://www.redhat.com ) środowisko uniksowe do komputerów pracujących pod kontrolą Windows, umożliwiające korzystanie na takim komputerze z systemu uniksowego bądź linuksowego bez instalowania drugiego systemu operacyjnego.

Główny składnik Cygwina to biblioteka funkcji uniksowych, które umożliwiają pracę oprogramowania uniksowego w Windows. Cygwin zawiera już wiele takich programów, jak choćby powłoka Bash, system X Window XFree86 czy klient/serwer SSH OpenSSH. Jeżeli więc nawet w Windows nie chcesz rozstawać się z Bash & Co., Cygwin jest dla ciebie.

UNIX w Windows. Cygwin tworzy środowisko uniksowe na komputerze z systemem Windows.

UNIX w Windows. Cygwin tworzy środowisko uniksowe na komputerze z systemem Windows.

W tym miejscu interesuje nas przede wszystkim możliwość wykorzystania systemu X Window z narzędzia Cygwin do uzyskania dostępu do SuSE Linux Office Server poprzez sieć lokalną.

Wszystkie czynności związane z konfiguracją i administracją można wygodnie załatwić z połączonego z siecią komputera z systemem Windows. Można pracować na komputerze linuksowym w oknie Windows dokładnie tak, jak na nim samym bezpośrednio.

Pobieranie i instalacja

Na stronie internetowej narzędzia ( http://sources.redhat.com/cygwin/ ) znajdziesz program instalacyjny do pobrania (objętość pliku 200 kB). Program ten zbierze wszystkie niezbędne elementy składowe z różnych serwerów FTP w Internecie. W trakcie instalacji możesz wybrać jedną z trzech opcji:

  • Install from Internet - niezbędne pliki zostaną pobrane i zainstalowane na komputerze.

  • Download from Internet - wszystkie pliki zostaną pobrane i zapisane do późniejszej instalacji.

  • Install from Local Directory - potrzebne pliki zostały wcześniej pobrane za pomocą opcji Download from Internet i teraz będą zainstalowane.
Kompletna instalacja Cygwina liczy 200 MB, dlatego warto skorzystać z opcji Pobierz z Internetu i zapisać pliki na dysku. Gdy zajdzie potrzeba ponownej instalacji, oszczędzisz sporo czasu.

Bez zmian. W razie potrzeby wystarczy zmienić katalog docelowy;pozostałe opcje można pozostawić bez zmian.

Bez zmian. W razie potrzeby wystarczy zmienić katalog docelowy;pozostałe opcje można pozostawić bez zmian.

Następnie musisz zdecydować, gdzie program instalacyjny ma umieścić pliki, i podać, czy twoje połączenie internetowe przechodzi przez serwer proxy. Teraz pora na wybranie mirroru, z którego zostaną pobrane pliki, najlepiej, żeby znajdował się możliwie blisko.

Po wyborze odpowiedniego mirroru program instalacyjny wyświetli listę dostępnych pakietów narzędzia Cygwin. Jeżeli masz szybkie łącze i chcesz mieć pewność, że zostaną pobrane wszystkie niezbędne składniki, wybierz po prostu na górze listy wariant All. Jeżeli chodzi o nasz zdalny dostęp do Office Server, wystarczy, jeżeli w sekcji Net wybierzesz składniki openssh, openssl oraz XFree86.

Gdy zakończy się pobieranie plików, uruchom ponownie program instalacyjny i wybierz opcję Install from Local Directory. Następnie wybierz katalog główny, w którym ma być zainstalowany Cygwin. Zostaniesz też zapytany, czy z narzędzia będzie korzystać tylko aktualnie zalogowany użytkownik, czy też wszyscy użytkownicy systemu. Wybór zależy oczywiście od ciebie. W polu wyboru Default Text File Type pozostaw Unix.

Obszerny wybór. Cygwin składa się z wielu komponentów, jednak do uzyskania zdalnego dostępu do serwera wystarczy kilka.

Obszerny wybór. Cygwin składa się z wielu komponentów, jednak do uzyskania zdalnego dostępu do serwera wystarczy kilka.

W kolejnym oknie dialogowym podaj katalog, w którym wcześniej zapisałeś pliki instalacyjne. Po wczytaniu dostępnych pakietów program instalacyjny jeszcze raz wyświetli listę dostępnych składników. Ponownie zatem zaznacz Install obok openssh, openssl oraz XFree86.

Teraz Cygwin zostanie zainstalowany na komputerze. Na zakończenie instalacji procedura instalacyjna wykona jeszcze kilka skryptów, a ty będziesz mógł zdecydować, czy odpowiednie ikony mają się znaleźć w menu Start oraz na pulpicie.

Prace ręczne na koniec instalacji

Cygwin jest zainstalowany i w zasadzie gotowy do pracy. Niestety, system XFree86 jest jeszcze bezużyteczny, ponieważ Cygwin nie może znaleźć dwóch bibliotek DLL. W każdym razie taki błąd występował w testowanych przez nas systemach Windows XP.

Oba pliki cygwin.dll oraz cygz.dll znajdują się w podkatalogu bin katalogu głównego narzędzia Cygwin. Najprostsze rozwiązanie to skopiowanie obu plików do katalogu \system32 w katalogu Windows. Bardziej elegancji wariant to podanie Windows ścieżek dostępu do tych plików.

Teraz pora na odpowiednie ustawienia w Panelu sterowania Windows. W oknie Właściwości systemu przejdź do karty Zaawansowane i kliknij przycisk Zmienne środowiskowe. W dolnej części okna Zmienne systemowe zaznacz wpis Path i kliknij przycisk Edytuj. Dopisz średnik na końcu wpisu i podaj katalog, w którym znajduje się Cygwin. Z reguły jest to C:\Program files\Cygwin\bin. Po ponownym uruchomieniu systemu Cygwin jest gotowy do pracy.

Uruchamianie X Window i korzystanie z Remote Login

Prace ręczne. Aby Windows znalazł potrzebne pliki, musisz podać ścieżkę dostępu do nich.

Prace ręczne. Aby Windows znalazł potrzebne pliki, musisz podać ścieżkę dostępu do nich.

Do lokalnego uruchamiania X Window służy plik wsadowy startxwin. bat w podkatalogu usr\X11R6\bin.

Możesz w ten sposób dysponować lokalną wersją X Window.

Masz do dyspozycji dwie możliwości zdalnego dostępu do SuSE Linux Office Server za pośrednictwem sieci lokalnej. Pierwsza, z pewnością mniej wygodna, to dostęp z powłoki Cygwina przez SSH. Odpowiednie polecenie brzmi:

ssh -1 <user name> <computername>

Druga i wygodniejsza metoda to przeniesienie graficznego pulpitu Linuksa na komputer z systemem Windows. Przejdź do Start | Uruchom i wpisz następujące polecenie:

C:\Program files\Cygwin\usr\X11r6\bin\XWin.exe -screen 0 1024x768 - from client1 -query server1

Ścieżka dostępu. W tym oknie podajesz ścieżkę dostępu do plików narzędzia Cygwin.

Ścieżka dostępu. W tym oknie podajesz ścieżkę dostępu do plików narzędzia Cygwin.

Musisz ewentualnie dopasować ścieżkę dostępu do narzędzia Cygwin, jeżeli zainstalowałeś je w innym katalogu. Parametr -screen 0 1024x768 określa wielkość okna, w którym będzie wyświetlany pulpit Linuxa - może to być np. też 800x600. Parametr -from client1 określa nazwę komputera, na którym właśnie pracujesz i który ma mieć dostęp do serwera linuksowego, a query server1 to właśnie nazwa tego serwera. Tu musisz oczywiście dostosować wpisy do swoich warunków lokalnych.

Po chwili otworzy się okno i zobaczysz typowy graficzny interfejs logowania serwera Office Server. Jeżeli zalogujesz się na koncie administratora, możesz wygodnie sterować konfiguracją serwera z komputera z systemem Windows. Ze względów bezpieczeństwa nie możesz się zalogować jako użytkownik root, jednak masz dostęp do wszystkich modułów narzędzia konfiguracyjnego YaST2. Gdy któraś z opcji wymaga uprawnień użytkownika root, zostaniesz poproszony o podanie hasła.

Drobna zmiana, poważny skutek. Ten wiersz w pliku xdm-config uniemożliwia nawiązanie połączenia z serwerem.

Drobna zmiana, poważny skutek. Ten wiersz w pliku xdm-config uniemożliwia nawiązanie połączenia z serwerem.

Aby uprościć regularne uruchamianie XWin.exe, warto utworzyć odpowiedni skrót na pulpicie. Aby uzyskać dostęp do serwera Office Server, wystarczy wówczas podwójne kliknięcie ikony.

Czasami może się zdarzyć, że połączenie z SuSE Linux Office Server nie będzie działać od razu. W takim przypadku musisz wprowadzić jako użytkownik root pewne modyfikacje w pliku konfiguracyjnym xdm-config bezpośrednio na serwerze.

W pliku xdm-config w katalogu /etc/X11/xdm/ znajdziesz wpis Display Manager.requestPort: 0. Uniemożliwia utworzenie połączenia. Zneutralizuj ten wpis, stawiając przed nim wykrzyknik. Po tej modyfikacji musisz ponownie uruchomić serwer.

Jeżeli po tej modyfikacji nadal nie możesz utworzyć połączenia, wprowadź jeszcze jedną zmianę w pliku Xaccess w tym samym podkatalogu /etc/X11/xdm/. Często znajduje się tam nieaktywny wiersz **any host can get a login window. Usuń początkowy znak, a opcja stanie się aktywna. Również i ta modyfikacja wymaga ponownego uruchomienia serwera SuSE Linux Office Server. Teraz nic już nie powinno przeszkadzać w utworzeniu połączenia z komputerem z systemem Windows.


Zobacz również