Złote Czcionki dla Poligrafii SA i Winkowskiego

Turniej Drukarń o Złotą Czcionkę po raz szósty

Turniej Drukarń o Złotą Czcionkę po raz szósty

W szóstej edycji organizowanego przez digita Turnieju Drukarń o Złotą Czcionkę jury przyznało dwie równorzędne pierwsze nagrody. Statuetki Złotej Czcionki, wręczane podczas uroczystości towarzyszącej targom Poligrafia w Poznaniu, zdobyły kielecka Poligrafia SA oraz Winkowski z Piły. Srebrna Czcionka przypadła Drukarni Skarbowej. Nagrodę publiczności odebrali przedstawiciele Drukarni Księży Werbistów.

Drukarnie startujące w turnieju otrzymały od nas stronę testową zapisaną w pliku TIFF oraz wydruk próbny systemu Matchprint. Ich zadaniem było takie wydrukowanie pracy, aby osiągnąć możliwie najwyższą zgodność kolorystyczną z proofem.

Jury w składzie: dr Tomasz Dąbrowa (Instytut Poligrafii Politechniki Warszawskiej) - przewodniczący, Edward Godawa (Digiprint), dr Stefan Jakucewicz (Ecco-Papier, Instytut Poligrafii Politechniki Warszawskiej), Tomasz Pawlicki (Heidelberg Polska) oraz Piotr Stankiewicz (Agencja Poligraficzna Stankiewicz) oprócz zgodności barwnej wydruków i proofów oceniało również powtarzalność barw na przedstawionych do oceny poszczególnych arkuszach i użytkach, a także inne ewentualne wady odbitek (np. ubytki w siatce, dublowanie, murzenie, usterki pasowania). W pierwszym etapie jurorzy odrzucili prace przedstawione przez Perfekt i Gutgraf, które mimo niezłej zgodności barwnej nie spełniały wymogów odnośnie liniatury rastra, jakie zostały określone w regulaminie konkursu; zamiast 80 linii/cm prace te miały liniaturę na poziomie - odpowiednio - 68 i 65 linii/cm.

Z tego rodzaju problemem jurorzy zetknęli się w jednej z poprzedniej edycji. Częstą przyczyną tego błędu jest przygotowanie form drukowych na naświetlarce CtP, która nie osiąga tak wysokiej liniatury. Jak przekonaliśmy się już dwa lata temu, sami dostawcy naświetlarek o wysokiej renomie nie byli świadomi tego ich ograniczenia. W pracach kolejnych dwóch drukarń jurorzy wykryli usterki na tyle istotne, że nie można było brać ich pod uwagę przy wyborze najlepszych.

Test od podszewki

Test od podszewki

Zgodność kolorystyczna pozostałych prac była oceniana wzrokowo przez porównanie odbitek z proofem i między sobą oraz w oparciu o pomiary spektrofotometryczne. Pomiary pokazały, że poziom prac w tej edycji turnieju był bardzo wysoki i wyrównany. Jurorzy stwierdzili, że różnice kolorystyczne w wielu przypadkach są minimalne i aby właściwie je ocenić, należałoby porównywać prace z konkretnym proofem: różnice między poszczególnymi proofami, dopuszczane normą i wynikające z samej technologii analogowego Matchprintu, mogą w niewielkiej, ale istotnej w takich przypadkach mierze przekładać się na rozbieżności w przedstawionych pracach. Dlatego zdecydowaliśmy się poprosić uczestników konkursu o odesłanie proofów. Dzięki temu możliwe było doprecyzowanie pomiarów oraz szczegółowe porównywanie prac ze sobą. Wszyscy jurorzy niezależnie od siebie wskazali wśród najlepszych prace: Drukarni Skarbowej, Poligrafii SA oraz Drukarni Winkowski. Po ich wnikliwym porównaniu jury oceniło, że różnice między wydrukami Poligrafii SA i Winkowskiego są praktycznie niedostrzegalne i te prace nagrodzono Złotą Czcionką. Minimalnie tylko ustępowała im praca Drukarni Skarbowej, która zajęła drugie miejsce i otrzymała Srebrną Czcionkę.

W VI edycji Turnieju Drukarń o Złotą Czcionkę wystartowało 11 firm

 • 101 Druk z Łodzi

 • Drukarnia Księży Werbistów z Górnej Grupy

 • Drukarnia Skarbowa z Warszawy

 • GEM Poland z Warszawy

 • Intrograf z Lublina

 • Perfekt z Warszawy

 • Poligrafia SA z Kielc

 • Sprint z Warszawy

 • Winkowski z Piły

 • Zakład Poligraficzny Gutgraf z Olsztyna

 • Zakłady Poligraficzne Anny i Janusza Genejów z Kraśnika

 • Wydrukowane przez nie prace zamieściliśmy w poprzednim wydaniu digita.


Zobacz również