Zobacz i uSWiSH

Flash, zarezerwowany kiedyś przez Macromedia, jest dzisiaj przedmiotem zainteresowania wielu firm, które lepiej czy gorzej wdrażają tę technikę w swoich aplikacjach - niektóre robią to wręcz świetnie, zabierając klientów amerykańskiemu gigantowi.

Flash, zarezerwowany kiedyś przez Macromedia, jest dzisiaj przedmiotem zainteresowania wielu firm, które lepiej czy gorzej wdrażają tę technikę w swoich aplikacjach - niektóre robią to wręcz świetnie, zabierając klientów amerykańskiemu gigantowi.

Flash jest standardem zamkniętym (własnościowym, jak się mówi w informatycznym żargonie), zatem zawsze to Macromedia, a właściwie Adobe Systems, będzie decydować o kierunkach jego rozwoju. A dzieje się tu naprawdę dużo, czego dowodzą choćby ostatnie prace rozwojowe firmy, z platformą Flex na czele. Jednak wielu producentów oprogramowania potrafiło w ostatnich latach znaleźć dla siebie niszę i zaoferować programy, które pozwalają tworzyć flashowe animacje bez wydawania dużych pieniędzy na oryginalny produkt, a zarazem nie wymagając od użytkownika studiowania ogromnych możliwości programu Macromedia.

Jedną z takich firm jest australijska SWiSHzone.com Ltd, założona w 1999 r. w Sydney - dwudziestka jej pracowników potrafiła sprzedać przeszło 300 tys. licencji, z czego lwia część przypada na główny produkt, poprzednio SWiSH, a obecnie SWiSH Max.

SWiSH Max

SWiSH Max łączy siłę narzędzi z łatwością obsługi.

SWiSH Max łączy siłę narzędzi z łatwością obsługi.

SWiSH Max (stosowana jest również pisownia SWiSHmax) to podstawowa aplikacja firmy, "pełnowymiarowy" program do tworzenia kompletnych aplikacji flashowych. Podobnie jak i inne zaawansowane aplikacje tego typu, pozwala zbudować sekwencję scen, w których umieszczane są wyświetlane i animowane obiekty. Poszczególne sceny można łączyć odsyłaczami, choć w prostych zastosowaniach wystarczy wprowadzić jedną scenę, w której odbywa się cała zaplanowana akcja.

Scena, której wielkość można regulować, przystosowując ją do przewidywanej rozdzielczości ekranu, jest pojemnikiem na obiekty - teksty, podstawowe figury geometryczne, odręczne rysunki czy wstawione do sceny ilustracje, np. fotografie. Każdy z obiektów otrzymuje własną ścieżkę i w razie nadania mu ruchu ścieżka jest wypełniana definicją tego ruchu. Ruch może być określany zarówno ręcznie - rysujemy wtedy ścieżkę narzędziem Motion Path - jak i automatycznie, przez wybranie efektu specjalnego. W programie jest predefiniowanych ponad 200 efektów, a co więcej, użytkownik może samodzielnie modyfikować parametry efektów i zapisywać je jako szablony do wielokrotnego wykorzystania. Można wreszcie stosować tzw. duszki (sprite), czyli obiekty znajdujące się na osobnej warstwie, niejako pod spodem sceny, i pozwalające uzyskać dodatkowe efekty.

Wizualna i informacyjna wartość projektowanej sceny zależy zatem od umiejętniego wykorzystania wszystkich dostępnych narzędzi, nabycia wprawy w ich łączeniu. Trzeba dobrze rozumieć strukturę sceny, gdyż poszczególne obiekty są wyświetlane i poruszają się po odrębnych ścieżkach, w zaplanowanych przez autora odstępach czasu i współgranie wszystkich elementów zależy bezpośrednio od niejako trójwymiarowej struktury sceny (wymiary fizyczne i upływający czas).

SWiSH Pix tworzy eleganckie i wygodne albumy fotografii.

SWiSH Pix tworzy eleganckie i wygodne albumy fotografii.

Oprócz elementów graficznych można też stosować podkład dźwiękowy sceny lub obiektów (pliki Wav lub MP3) - na przykład prezentacji fotografii może towarzyszyć muzyka jako podkład całej aplikacji, ale można też dołączyć muzykę czy efekty dźwiękowe do pojedynczych obiektów, np. narrację uruchamianą w chwili przesunięcia kursora myszy nad obiekt.

Cała aplikacja składa się z wielu tego rodzaju scen - można je wyświetlać bez żadnej kontroli, jedną po drugiej, ale można też zbudować system nawigacji, który pozwoli odbiorcy przemieszczać się między scenami za pomocą kliknięć czy ruchów myszy.

W SWiSH Max pojawiła się istotna nowość, której nie było w wersji SWiSH 2 - rozbudowany język skryptowy, za pomocą którego można wyczarować zachowania obiektów i całej aplikacji, nie do uzyskania z samymi narzędziami wizualnymi. Zarówno sceny, jak i każdy obiekt z osobna zawierają własny panel Script, w którym można budować skrypty - pełna składnia języka jest podana w pomocy do programu i trzeba podkreślić, że opanowanie go wymaga sporej pracy.

Tworzoną aplikację można doraźnie testować za pomocą uruchomieniowego modułu, który pokazuje albo całość, albo tylko daną scenę (lub efekt). Gdy całość jest gotowa, można nie tylko zapisać gotowy projekt, ale i wyeksportować go do pliku Flash, samodzielnego lub wbudowanego w dokument internetowy, do postaci tzw. Projektora, czyli pliku wykonywalnego z wbudowaną przeglądarką Flash, wreszcie jako pliku wideo w formacie AVI. Warto jeszcze podkreślić, że program eksportuje pliki w formacie Flash 8.

SWiSH Max jest bez wątpienia jednym z najbardziej zaawansowanych programów do tworzenia animacji Flash, ale stosunkowo łatwym do opanowania, a jednocześnie dużo tańszym od Macromedia Flash. Można bez ryzyka większej pomyłki przyjąć, że zaspokoi potrzeby większości użytkowników, którym nie będą po prostu potrzebne potężne narzędzia oryginału.

SWiSH Pix

SWiSH Presenter jest skuteczny, ale wymaga dopracowania.

SWiSH Presenter jest skuteczny, ale wymaga dopracowania.

Ogromna popularność cyfrowych aparatów fotograficznych powoduje, że dużym powodzeniem cieszą się aplikacje do tworzenia albumów. Oczywiście większość osób chce się dzielić z innymi swoimi kolekcjami, zatem potrzebne są wygodne metody ich publikowania. Jedną z lepszych jest bez wątpienia Flash, a SWiSH Pix zapewnia właśnie komplet stosownych narzędzi.

Program zawiera kilka kart, odpowiadających etapom tworzenia albumu. Użytkownik kolejno: gromadzi fotografie, może dokonać kilku prostych operacji na zdjęciach (np. rotacja czy rozjaśnienie), wybiera motyw graficzny albumu i podstawowe parametry wyświetlania, ma możność opatrywania fotografii "dymkami" z informacjami czy podkładem muzycznym, wreszcie publikuje całość w postaci pliku Flash zagnieżdżonego w dokumencie HTML lub tzw. pliku Projektora, czyli po prostu pliku wykonywalnego z przeglądarką Flash i wbudowaną animacją. Można też zapisać album na płycie.

Niewątpliwą zaletą programu jest zwartość budowanego albumu, który nie wymaga całej kolekcji plików, lecz sprowadza się do jednego, w którym są "zaszyte" wszystkie prezentowane fotografie. Plik taki można przesłać pocztą, bo nawet gdyby liczył kilka czy kilkanaście megabajtów, dzisiejsze skrzynki pocztowe tolerują i takie przesyłki.

SWiSH Studio

SwiSH Studio jest narzędziem do łączenia już istniejących plików Flash w pojedynczym, zwartym interfejsie, można łączyć także pliki graficzne w kilku popularnych formatach oraz pliki HTML. Jak nietrudno się domyślić, pliki graficzne służą zarówno jako surowiec, jak i przerywnik między oddzielnymi animacjami Flash.

SWiSH Studio pozwala kontrolować parametry prezentacji.

SWiSH Studio pozwala kontrolować parametry prezentacji.

Po wybraniu plików źródłowych należy podać szczegółowe parametry prezentacji - trzeba je "wypróbować bojem", aby wiedzieć, czego się spodziewać. Do dyspozycji są: kształt, wielkość i pozycja okna, reakcje prezentacji na naciśnięcia klawiszy lub kliknięcia myszy, przyciski okna, wyświetlane menu, opis prezentacji, wreszcie znak wodny. Dopiero gdy wszystko jest na swoim miejscu, zapisujemy całość jako jeden wykonywalny plik Projektora, choć możliwe jest też zapisanie prezentacji na płycie lub utworzenie wygaszacza ekranu.

Zaletą programu jest możność wykorzystania już istniejących animacji Flash, dostępnych często jedynie w postaci binarnej, bez źródeł - można łączyć np. oddzielne aplikacje flashowe utworzone w innych programach, m.in. SWiSH Max.

SWiSH Presenter

OpenOffice Impress ma funkcję eksportowania plików do formatu Flash. Brak jej PowerPointowi i właśnie SWiSH Presenter temu zaradzi.

Program można uruchamiać zarówno z poziomu PowerPointa, jak i osobno - po wczytaniu prezentacji wszystkie jej slajdy ukazują się w lewym panelu, po czym na kolejnych etapach określa się cechy całości, czas trwania slajdu, efekty przejść przed i po nim, odtwarzanie nagrań. Można też nagrać narrację przez mikrofon, dopasowując czas trwania slajdu do długości nagrania. Na etapie publikowania określany jest format docelowy i sposób wyświetlania panelu nawigacyjnego.

Program ma pewne kłopoty z odtwarzaniem gotowych plików MP3 dodanych do prezentacji na poziomie PowerPointa czy już na etapie tworzenia animacji Flash - dźwięk jest sztucznie przyspieszany i trudno dociec, co jest tego przyczyną oraz jak się pozbyć problemu. Nie ma natomiast żadnych kłopotów z dograną przez mikrofon narracją.

Inne programy

Producent oferuje w ramach swojej kolekcji jeszcze dwa inne programy, które mogą się przydać zwłaszcza webmasterom.

SWiSH Video jest aplikacją do konwersji nagrań wideo w formatach AVI, Windows Media Video, QuickTime lub MPEG na format Flash. Przed konwersją można określić jej techniczne parametry, regulując jakość i rozmiary oraz wielkość pliku wideo.

SWiSH Sites jest narzędziem do budowania witryn internetowych opartych wyłącznie na technice Flash, z użyciem dostarczanych przez producenta szablonów, które można dostosować do swoich potrzeb. Zbudowana w ten sposób witryna jest całkowicie niezależna od technik HTML (choć oczywiście funkcjonuje w przeglądarce), a cały system nawigacyjny opiera się wyłącznie na Flashu.


Zobacz również