WiFi

Jak połączyć się z siecią bezprzewodową w Windows 7
Krzysztof Lech
Jak zmienić router w repeater?
Henryk Tur