10-Strike LANState Pro 7.5

10-Strike LANState Pro to program do inwentaryzacji zasobów sieci, monitorowania oprogramowania oraz tworzenia diagramów i map. Doskonałe narzędzie do zarządzania i administrowania podłączonymi do LAN-u urządzeniami. Umożliwia błyskawiczny dostęp do informacji o ich konfiguracji, działających usługach, pełnionych zadaniach. Aktualizowany w czasie rzeczywistym diagram ułatwia obserwowanie ich stanu. Zarządzanie ułatwia także wbudowana w aplikację funkcja alarmów. W razie wystąpienia określonego zdarzenia operator programu może być poinformowany o nim za pomocą wiadomości pocztowej, dźwiękiem czy komunikatem ekranowym. Korzystając z wbudowanych funkcji można wyłączyć czy zrestartować zdalny komputer, przeglądać jego rejestr, dziennik zdarzeń, działające procesy i uruchomione usługi. Monitorowany jest dostęp do dzielonych w sieci zasobów, a do użytkowników można przesyłać krótkie komunikaty. Skanowanie odbywa się za pomocą protokołu SNMP.

10-Strike LANState Pro używa podanego zakresu adresów IP lub informacji prezentowanej przez system operacyjny, bez pomocy zdalnych próbników i agentów. Wygenerowane mapy można wydrukować, zapisać w postaci plików XML, jako bitmapy albo wyeksportować je do Microsoft Visio. Przydaje się obszerny zestaw ikon reprezentujących większość rodzajów urządzeń. Graficznie, wygenerowany diagram prezentuje przyzwoity poziom. Program można sprawdzić dzięki 30-dniowej wersji testowej.