10scape 9.20

10scape to specjalistyczny program do wizualizacji sieci. Aplikacja prezentuje jej warstwę fizyczną i logiczną. Automatycznie generuje mapy, diagramy, tworzy kompletny obraz infrastruktury informatycznej LAN-u. Zestaw ikon zawiera odpowiednik praktycznie każdego rodzaju urządzenia fizycznego, począwszy od stacjonarnych i przenośnych komputerów, przez routery, mosty i przełączniki, na drukarkach, tabletach i korzystających z sieci smartfonach skończywszy. Aplikacja pozwala przypisać kilka portów do jednego urządzenia, co ułatwia generowanie sieci połączeń. Możliwości wizualizacyjne nie ograniczają się tylko do fizycznych urządzeń.

10scape uwzględnia także wirtualne stacje robocze oraz serwery i wirtualne nośniki danych. W zależności od powiększenia, mapy tworzone przez program oferują zróżnicowany poziom szczegółów. Przeglądając je można także stosować różne filtry i widoki, a udostępniane diagramy są dostępne dla wielu użytkowników jednocześnie. Wersja testowa pozwala na 14 dni używania programu.