3ivx D4 4.5.1

Najnowsza wersja kodeka opartego na standardzie MPEG-4. W nowej wersji poprawiono jakość kodowania i dekodowania oraz poprawiono współpracę z aplikacjami zgodnymi z QuickTimem. Oraz wprowadzono zmiany i poprawiono błędy.