Accent Office Password Recovery 2.60

Narzędzie niezwykle przydatne w przypadku utracenia lub zapomnienia hasła do ważnych dokumentów utworzonych w pakiecie MS Office. Program odzyskuje hasła dla dokumentów Access, Excel oraz Word. Niektóre wersje dokumentów Office'a mogą być otwarte natychmiast, jednak starsze aplikacje wymagają przeprowdzenia ataku typu brute force lub metody słownikowej. Atak jest wymagany również do modyfikacji (a nie tylko odczytu) dokuemntów Word lub Excell. Modyfikacja bazy danych nie jest możliwa.

Wersja testowa odzyskuje jedynie 4 litery hasła.