Access Folders 2.1

Pozwala na szybkie dotarcie do najczęściej otwieranych katalogów. Dodaje menu, wywoływane prawym przyciskiem, we wszystkich oknach dialogowych typu Otwórz, Zapisz.