AccessChk 3.0

Program przeznaczony dla administratorów systemu Windows. Aplikacja pokazuje dostęp poszczególnych użytkowników lub grup użytkowników do plików, folderów, rejestru oraz usług systemowych. Jednym słowem rozszerza informacje dotyczące zabezpieczeń systemu. Program działa w trybie tekstowym a poszczególne polecenia należy wywoływać w ten sposób:

usage:usage:accesschk [-s][-e][-r][-w][-n][-v][[-k][-p][-c]|[-d]] [username] <username> <file, directory, registry key, service>