Active Desktop Calendar (64-bit) 7.96

Active Desktop Calendar to w pełni konfigurowalny kalendarz, który ulokuje się na pulpicie systemu Windows (dodaje do aktualnie używanego jako tapeta pliku graficznego stosowne informacje). Użytkownik może sam zmieniać wygląd kalendarza, użyte czcionki i kolory. Kalendarz może być również wyświetlany w formie tekstowej. Program oferuje również funkcje terminarza przypominającego o różnych zdarzeniach i zadaniach.

Active Desktop Calendar można połączyć z Outlookiem, a także usługami Google.