AdmWin 6.05

Narzędzie niezwykle przydatne dla administratorów sieci Novell i tych pracujących pod kontrolą Windows (NT, 2000, XP). Dzięki niemu można łatwo zarządzać SAM, AD, NDS, eDirectory, Exchange, Terminal server oraz IIS. Aplikacja, składająca się z 5 modułów (SetupBatcher, SetupExplorer, NTinfo, NTreport, WinRemote), umożliwia zarządzanie kontami użytkowników, hasłami, skrzynkami pocztowymi oraz katalogami. AdmWin agreguje informacje o systemie i rejestruje wszystkie zdarzenia, dzięki czemu adminstratorzy mogą łatwo zlokalizować źródło kłopotów.