AdRem iTools 2007

AdRem iTools to pakiet oprogramowania narzędziowego obejmujący takie aplikacje sieciowe jak Ping, Traceroute, DNS Lookup, przeglądarka SNMP, skaner portów/sieci, kalkulator adresów IP, czy skaner przepustowości łączy. Narzędzia pakietu są zintegrowane w spójnym graficznym interfejsie, a dane które prezentują mogą być eksportowane do plików o formatach text, XML, HMTL lub Excel.

Wyniki testów Ping pokazywane są w postaci wykresów, i możliwe jest tworzenie skrótów klawiaturowych do hostów i narzędzi.