Advanced Net Tools (ANT) 3.0

Advanced Net Tools (ANT) łączy w sobie funkcje wielu narzędzi najczęściej wykorzystywanych podczas problemów z programową warstwą sieci komputerowej. W skład oprogramowania wchodzą m.in. skaner portów oraz narzędzia do kontrolowania bezpieczeństwa sieci z zewnątrz i edycji tablicy rutingu. Osobna funkcja umożliwia także skontrolowanie dostępnych serwerów DNS i określenie ich średniego czasu dostępu. Możliwe jest też śledzenie ścieżki pakietów.