Advanced Signaler 1.0

Narzędzie służące do informowania użytkownika o różnych, wcześniej ustalonych przez niego, zdarzeniach zachodzących w systemie. Użytkownik decyduje o formie powiadomienia tworząc za pomocą wbudowanych kreatorów plik skryptowy, który następnie może być zinterpretowany przez aplikację. W skład możliwości powiadomienia wchodzi sterowanie diodami klawiatury, wydawanie dźwięków z głośniczka PC, odtwarzanie plików dźwiękowych, uruchamianie innych aplikacji i wiele innych.