Age of Armor Client Patch 1.0.0.20

Łata aktualizująca klienta chińskiej gry MMORPG z wersji 1.0.0.19 do 1.0.0.20.