Age of Empires II: The Conquerors

Łatka zawiera wszystkie dotychczasowe uaktualnienia oraz naprawia błędy, występujące na mapach "tutorialu".