Age of Empires

Łata v1.0c dla wersji angielskiej, niemieckiej oraz francuskiej.