Agenci 4.20

Program to ewidencji danych agentów biur podróży lub firm przewozowych. Umożliwia między innymi ewidencję danych agentów (siedziba, osoby, dane rozliczeniowe) jak i dane o materiałach dostarczanych do agentów.

Program pozwala między innymi na:

- Prowadzenie ewidencji swojej sieci sprzedaży

- Podgląd historii przyznawanych prowizji

- Różne sposoby wyszukiwania agentów

- Jest swoistą książką teleadresową sieci sprzedaży

- Ewidencję materiałów wysyłanych do agentów

- Raporty z zakresu wysłanych materiałów (inwentaryzacja)

Wersja 180-dniowa