Agent by Forte 4.2 Build 1118

Program umożliwia obsługe grup dyskusyjnych oraz poczty elektronicznej. Przewagą nad standardowym Outlook Expresem jest możliwość zaawansowanego filtrowania wszystkich informacji, sortowanie oraz obsługa 64-bitowego szyfrowania. Nowa wersja zawiera poprawiony interfejs graficzny oraz zmiany w obsłudze np. wszystkie grupy z folderu są teraz widoczne, czyszczenie historii wyszukiwania przy wyjściu. Producent zadbał również o przyspieszenie działania aplikacji.