AIR 1.0

Środowisko uruchomieniowe aplikacji webowych w trybie offline - Adobe Integrated Runtime 1.0. Dzięki niemu można uruchamiać na komputerze lokalnym aplikacje internetowe stworzone np. we Flashu, z wykorzystaniem technologii AJAX bądź Flex. Kod danej aplikacji zostaje niejako "owinięty" w środowisko AIR, a następnie przesłany do komputera lokalnego. Środowisko AIR należy tylko zainstalować na komputerze.

Czytaj więcej w materiale Era AIR-a