AlbumSee 1.45

Prosty w obsłudze program, umożliwiający tworzenie i przeglądanie wirtualnych albumów ze zdjęciami oraz prostych prezentacji graficznych (slideshow).