AliasMenu 3.02

Generuje hierarchiczne menu w paskach menu wszystkich teczek czy ich aliasów, jakie przeciągniemy do folderu AliasMenu. Pozwala tworzyć skróty klawiaturowe do wybranych plików bądź teczek, a nawet definiować ich grupy, które będą otwierane jednocześnie. Wybranie wycinka z menu AliasMenu powoduje wklejenie jego zawartości do aplikacji, której okno znajduje się na wierzchu.