AlwaysMouseWheel (64-bit) 3.55

AlwaysMouseWheel to program ulepszający przewijanie (scroll) za pomocą myszki. Aplikacja pozwala na przewijanie zawartości nieaktywnego okna. Istnieje także możliwość aktywowania okna za pomocą przewijania (bez klikania przyciskami myszki). W najnowszej wersji wprowadzono kilka drobnych poprawek dotyczących obsługi Windows 10.

AlwaysMouseWheel umożliwia także wykorzystania kółka myszki do regulowania głośności. Program znajduje się w wersji przenośnej - nie ma potrzeby jego instalowania.