America's Army: Operations RECON v. 1.50

Łatka wprowadza szereg udoskonaleń, z których najważniejsza to opcja umożliwiająca rodzicom małoletnich graczy kontrolę nad niektórymi aspektami gry. W ramach rodzicielskiej cenzury opiekunowie mogą pozbawić grę "krwawych" elementów, włączyć filtr językowy blokujący niecenzuralne słownictwo czy też uniemożliwić wcielenie się w rolę snajpera. Ponadto, na życzenie graczy autorzy gry zwiększyli niemal dwukrotnie jedną z najbardziej popularnych map - Weapons Cache oraz wprowadzili animacje towarzyszące wybuchom granatów.