America's Army Patch v. 2.0.0 - 2.0.0a

Patch aktualizujący grę America's Army z wersji 2.0.0 do 2.0.0a. Łatka poprawia szereg wykrytych w grze błędów oraz dodaje jedną mapę - "SFsandstorm.aao".