Ancient Warfare: Gallic Wars Patch 1.06

  • Jakub Kuchnio,

Ancient Warfare: Gallic Wars Patch jest poprawką do ciekawej gry strategicznej autorstwa HPS Simulations. Trafiamy do czasów starożytnych, w których Cezar ze swoją rzymską armią przemierza całą Europę podbijając kolejne terytoria. Autorzy tej produkcji udostępnili graczom 52 zupełnie unikalne misje.

Ancient Warfare: Gallic Wars Patch 1.06 zmienia nieco zasady oraz mechanikę prowadzenia bitwy oraz modyfikuje zasady naliczania morale.