Aperture 2

Aplikacja do edycji zdjęć cyfrowych. Aplikację wyposażono w całkowicie nowy silnik przetwarzania obrazu oraz uproszczony interfejs użytkownika (ułatwiony dostęp do paneli Project, Metadata i Adjustments z poziomu stosownego "inspektora"). Przełączanie pomiędzy trybami Viewer i Browser wymaga wciśnięcia jednego klawisza.