Apimac Clean Text 3.0

Aplikacja umożliwia likwidowanie niepotrzebnych pustych linii, wielokrotnych spacji, akapitów, koloru oraz specyficznego rodzaju użytej w dokumencie źródłowym czcionki. W obecnej wersji programu został przebudowany jego interfejs. Główne funkcje są teraz dostępne w 5 zakładkach: Fix, Convert, Encode, Change oraz Replace.