AppTapp for iPhone Installer

Menedżer aplikacji dla iPhone'a. Pozwala na instalację programów na urządzeniu, ich późniejszą aktualizację, oraz usuwanie.