AppToService 2.7

Narzędzie dla Windows NT/2000/XP pozwalające uruchamiać dowolną aplikację jako proces systemowy.