Arcadia 1.1 pl

Inteligentne narzędzie rozszerzające program IntelliCAD o funkcje niezbędne do tworzenia profesjonalnej dokumentacji architektonicznej. Wykorzystanie najnowszej technologii przyspiesza pracę nad projektami, a rozbudowane, specjalistyczne funkcje, w intuicyjny sposób wprowadzają projektanta w profesjonalny rysunek techniczny. Połączenie dwóch narzędzi INTERsoft IntelliCADa i ArCADii daje perfekcyjne narzędzie do tworzenia, rysowania i edycji dokumentacji.

Praca na płaskich rysunkach dowolnie skomplikowanych rzutów kondygnacji i budynków, przy użyciu podstawowych elementów konstrukcyjnych: ścian warstwowych (z definicją materiałów dla warstw, ich priorytetów łączenia oraz sposobów kreskowania), stolarki okiennej i drzwiowej, słupów (okrągłych, eliptycznych i prostokątnych), kominów, itp. Pełna obiektowość, czyli bieżąca modyfikacja wszystkich elementów, ich wyglądu, właściwości i sposobu narysowania. Uszczegółowianie rysunków odbywa się funkcjami INTERsoft IntelliCADa: wymiarowaniem, opisami, kreskowaniem, itp. oraz symbolami z wbudowanej biblioteki architektonicznej.