ARJ for DOS 2.81a

16-bitowy program do kompresji danych w formacie ARJ. Przechowuje długie nazwy plików, obsługuje archiwa zapisane na wielu nośnikach.