Aspose.Cells for Reporting Services 1.0.2.0

Aspose.Cells for Reporting Services pozwala dostarczyć natywne raporty Excela w Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services. W przeciwieństwie do wbudowanych raportów podstawowych, program umożliwia dostęp do zaawansowanych funkcji oraz konwersję raportów RDL do formatu Excel 97-2003 lub XLSX (Excel 2007).

Program wymaga bezpłatnej rejestracji.