Asystent Agent Ubezpieczeń 2012 PRO 12.8.17

Asystent Agent Ubezpieczeń to program kierowany dla agentów ubezpieczeniowych. Pomaga w obsłudze biura agencji ubezpieczeń. Umożliwia sprawne zarządzanie wystawionymi polisami ubezpieczeniowymi, szybkie sprawdzenie danych kontaktowych klientów itp. Aplikacja zawiera w sobie również moduł ofert, dzięki któremu łatwo można przygotowywać oferty i przedstawiać je lub wysyłać swoim klientom na przykład poprzez wbudowanego klienta poczty e-mail.

Asystent Agent Ubezpieczeń wyposażony został także w moduł zaplanowanych zadań. Wersja Pro różni się od wersji Biznes brakiem obsługi baz zdalnych (MySQL, PostgreSQL, MSSQL, Firebird) oraz możliwości pracy przez Internet.

Nowości w tej edycji to między innymi poprawa pracy z MSSQL i Firebird.