Asystent Akta Osobowe 2012 PRO 12.8.17

Asystent Akta Osobowe to aplikacja przeznaczona do prowadzenia kartoteki akt osobowych. W programie można zapisać najważniejsze dane związane z pracownikiem tj. dane osobowe, dane o zatrudnieniu, przebieg zatrudniania, zakończenie zatrudniania, historię pracownika, dane o rodzinie, ubezpieczeniach, badaniach, kursach i szkoleniach, doświadczeniu zawodowym.

Asystent Akta Osobowe posiada możliwość dodawania załączników typu A,B,C do akt oraz dodania zdjęcia pracownika. Jest to program, który przyda się w każdej firmie oraz biurze. Wersja Pro różni się od wersji Biznes brakiem obsługi baz zdalnych (MySQL, PostgreSQL, MSSQL, Firebird) oraz możliwości pracy przez Internet.

Nowości w tej edycji to między innymi poprawa pracy z MSSQL i Firebird.